ZIATKOVSKA NEONILA YEVGENIVNA

  • Стан серцево-судинної системи за різних умов функціонування організму / Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С., Папінко І.Я., Отченашенко В.А., Зятковська Н.Є., Паньків І.Б, Явний Ю.М. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига” 2009. – С. 117-119.
  • Формування клінічного мислення у студентів при вивченні нормальної фізіології /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Паньків І.Б., Отченашенко В.А.// –Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 36–38
  • 3. Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Волкова Н.М., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я. Стан вищої нервової діяльності та серцево-судинної системи за різних умов функціонування //Здобутки клінічної і експериментальної медицини –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2008. – С. 108-109.
  • Гудима А.А., Угляр Ю.В., Зятковська Н.Є. Принципи наступності організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичних і практичних дисциплін. Медична освіта. – 2004. – № 1.– С. 47-48.
  • П'ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І Легеневі кровотечі у хворих на туберкульоз. Інфекційні хвороби. – 2004.– №1.– С. 78-80.
  • П'ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І., Зятковська Н.Є. Соціально-медичні аспекти легеневих геморагій у хворих із рецидивами туберкульозу легень. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2004. – № 2. – 46-48
  • Файфура В.В., Бондаренко Ю.І., Хара М.Р., Дзига С.В., Зятковська Н.Є. Позааудиторна робота студентів у сучасних умовах. Медична освіта. – 2004. – № 1.– С. 58-61.
  • Вадзюк С.Н., Шкробот С.І., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Волкова Н.М. Формування у студентів домінанти на емпатію. Науково-практичний журнал "Медична освіта". – № 1. – 2003. – С. 48-50.
  • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Погода ІІІ типу – фактор ризику для функціонування дихальної системи. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. Тернопіль, Укрмедкнига. – № 1. – 2003. – С. 78-79.
  • Яковенко М.Я., Зятковська Н.Є., Вплив ізадрину на бронхіальну прохідність у молодих здорових осіб при різних типах погоди Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. – 48. – № 2. – С. 162.
  • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Особливості легеневого кровообігу молодих здорових осіб у вертикальному і горизонтальному положеннях тіла за різних типів погоди. Фізіологічний журнал. – 2001. – Т. 47. – № 1.– С. 68-73.
  • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Шуган Т.Б., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я. Вплив фізичних тренувань на стан розумової працездатності у студентів за різних типів погоди. Медична освіта. – № 4, 2001.– С. 44-46.
  • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Вплив ізадрину на легеневу вентиляцію та пронхіальну прохідніть у молодих здорових осіб за різних типів погоди. Ліки. – 1999. – № 5-6. – С. 40-43.
  • Vadzyk S.N., Zyatkovskaya N.E. The Effect of Various Types of Weather on the Experimental Respiration Parameters in Young Healthy Individuals. Human Physiology. – 1998. – Vol. – 24. – N 6. – Р. 76-79.
  • Вадзюк С.Н., Н.М.Волкова, І.Я.Папінко Зятковська Н.Є. Вплив метеофакторів на психофізіологічний стан організму. Фізіологічний журнал. – 1998. – Т. 44. – № 3. – С. 285.
  • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Вплив типу погоди на стан легеневого кровообігу в молодих здорових осіб. Науковий вісник ВДУ. – 1998. – № 4. – С. 61-62.
  • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Влияние различных типов погоды на показатели внешнего дыхания у молодых здоровых лиц. Физиология человека. – 1998. – Т. 24. – № 6. – С. 76-80.