YATSYSHYN KHRYSTYNA ROMANIVNA

  • Яцишин Х.Р. Методи аналізу ієрархії при визначенні пріоритетів характеристик комп’ютерних систем медичного призначення / Х.Р. Яцишин, А.О. Бойко // Матеріали VІI міжнародної науково - технічної конференції молодих учених і студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» – Тернопіль, ТНТУ – 2018 – С. 20.