VOLOTOVSKA NATALIYA VOLODYMYRIVNA

 • Volotovska N. V., Nhokvara T. Cliff , Zhulkevych I.V. Changes in the glutathione system’s activity of internal organs in the first hours of experimental limb ischemia-reperfusion syndrome, combined with blood loss and mechanical injury. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. 2019. № 1. С. 23-27.
 • Volotovska N. V., Nhokvara T. Cliff , Zhulkevych I.V. Changes in the glutathione system’s activity of internal organs in the first hours of experimental limb ischemia-reperfusion syndrome, combined with blood loss and mechanical injury. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. 2019. № 1. С. 23-27.
 • Волотовська Н. В., Зарічна О.Й., Кузьмак І.П. Активність каталази та супероксиддисмутази на тлі експериментальної ішемії-реперфузії кінцівки. Шпитальна хірургія. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. 2019. № 2(86). С. 53-58.
 • Volotovska N. V., T.V. Kashchak Antioxydant enzymes activity in experimental ischemia-reperfusion injury. International journal of medicine and medical research. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. 2019. Vol 5(2). Р. 84-90.
 • Volotovska N. V. Morphological and metabolic changes caused by syndrome of ischemia-reperfusion, and features of its therapeutic influence / N. V. Volotovska N.V., A. Yu. Godovana, D. Nkansah Appiah // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2018. – № 4
 • Волотовська Н. В. Вплив експериментального турнікету на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у внутрішніх органах щура / Н. В. Волотовська, А. А. Гудима., А. М. Годована // Вісник наукових досліджень.– 2018. – № 4
 • Волотовська Н. В. Особливості реакції глутатіонової системи внутрішніх органів на тлі експериментальної політравми. Н. В. Волотовська, А. А. Гудима // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 2. – С. 74-82
 • Волотовська Н. В. Особливості реакції пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, ендогенної інтоксикації та цитолізу під впливом травми різного ступеня тяжкості Н. В. Волотовська, А. А. Гудима Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2012. – № 1.
 • Волотовська Н. В. Роль гемічної гіпоксії в патогенезі порушень жовчоутворювальної і жовчовидільної функції печінки а тлі скелетної трвами в ранньому посттравматичному періоді / Н. В. Волотовська, А. А. Гудима // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2011. – № 2 (15)
 • Волотовська Н. В. Антиоксидантно-прооксидантний статус крові та печінки в ранньому періоді тяжкої травми / Н. В. Волотовська, Д. В. Козак / Вісник наукових досліджень – 2011. – № 4(65). – С. 35-36
 • Волотовська Н. В. Вплив вільнорадикальних процесів, ендотоксинів та імунних реакцій на апоптоз нейтрофілів і макрофагів тканини печінки та легень у здорових білих щурів / Н. В. Волотовська, Д. В. Козак, О. М. Креховська / Вісник наукових досліджень – 2011 р. – №2 (63)
 • Волотовська Н. В. Динаміка показників вільнорадикального окислення і антиоксидантного захисту тканин печінки в умовах політравми / Н. В. Волотовська // Медична хімія – 2011. – Т. 13, № 4(49). – С. 224.
 • Безпека життєдіяльності: соціально-економічний аспект / С. В. Лукащук-Федик, Ф. М. Швед, Т. О. Поляруш, А. Г. Заячковський, М. В. Якобчук, Г. Б. Курко, Н. В. Волотовська, З. І. Луй, М. П. Дембіцька / Навчальний посібник. – Тернопіль. –2008. – 257 c.
 • Проблеми сексуальної та репродуктивної поведінки молоді / С. В. Лукащук-Федик, Т. О. Поляруш, Н. В. Волотовська // Навчальний посібник, – Тернопіль, 2007. – 254 c.
 • Лукащук-Федик С. В. Репродуктивна культура: результати моніторингу поінформованості молоді з питань статевого спілкування / С. В. Лукащук-Федик, Волотовська Н. В. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Карамзіна: серія Валеологія: сучасність і майбутнє. Харків, 2006.
 • Лукащук-Федик С. В. Альтернативні методи лікування хламідіозу та корекції репродуктивного здоров’я / / С. В. Лукащук-Федик, Н. В. Волотовська. // Вісник наукових досліджень – 2006. – №2
 • Лукащук-Федик С. В. Порушення функції щитоподібної залози як фактору ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми / С. В. Лукащук-Федик, Р. Бадюк, З. Луй, М. Дембіцька, Н.Олійник / Вісник наукових досліджень – 2005. – №1. – с.27-29
 • Лукащук-Федик С.В. Йододефіцитні розлади та вагітність, як актуальна медико-соціальна проблема / С. В. Лукащук-Федик, Н. В. Волотовська // Вісник наукових досліджень. – №2. 2005. -C. 145-148.