VADZYUK STEPAN NESTOROVYCH

 • Stepan Vadzyuk, Liudmyla Horban, Ihor Papinko, Olena Kulianda. Cold impact on peripheral blood circulation in individuals of different somatotypes with normal and high blood pressure //Problems of Cryobiology and Cryomedicine –Т. 30 –№3 –2020 –С. 270-279.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Розумова працездатність у старшокласників при різних погодних умовах //Фізіологічний журнал -Т.66 -№1- 2020 – С. 55-62.

 • Vadziuk S, Shmatа R, Ulianytska N. Electromygraphic features of muscles soleus in people with increased sensitivity of the vestibular analyzer. Eureka: Life Sciences. 2020; 2: 24-28. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.001191.

 • Vadzyuk SN, Shmata RM. Features of autonomous regulationin young subjects with increased vestibular analyzer sensitivity. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(2): 11-17. DOI:dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.001.

 • Vadzyuk S. N., Boliuk Yu. V., Luchynskyi M. A., Sluchyk V. M., Zukow W. Crystallographic features of oral fluid in young people with gingivitis. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(9):172-182.

 • Вадзюк СН, Шмата РМ. До питання про деякі психофізіологічні особливості осіб юнацького віку з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія “Experimental and clinical physiology and biochemistry”. 2020; 1(89): 66-75. DOI: https://doi.org/10.25040/ecpb2020.01.066.

 • Vadzyuk, S. N., Horban, L. I., Papinko, I. Ya. Main individual and typological parameters of higher nervous activity in young people of different somatotype with normal and high blood pressure. /International Journal of Medicine and Medical Research, № 5(2), - P. 47-55. https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2019.2.10609.

 • Вадзюк С. Н., Горбань Л. І., Папінко І. Я. Вазомоторна функція ендотелію у молодих осіб різного сомаотипу з нормальним і підвищеним артеріальним тиском. //Art of Medicine. - №4. -2019, -С. 25–30.

 • Vadzyuk S.N., Boliuk Yu.V., Luchynskyi M.A. Influence of psychophysiological features on the condition of teeth hard tissues and periodontium in young subjects. //Світ медицини та біології. 2019; -№4(70) -С. 22-25.

 • Вадзюк СН, Болюк ЮВ, Лучинський МА. Особливості вищої нервової діяльності у молодих осіб із різним станом тканин пародонта. //Клінічна стоматологія. -2019. -№2 -С. 4-10.

 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю.В., Папінко І.Я. Стан автономної регуляції у молодих осіб із запальними захворюваннями пародонта. //Art of Medicine. - №4. -2019, -С. 18–24.

 • С. Н. Вадзюк, П. С. Табас, Л. Б. Лозіна. Особливості автономної регуляції у молодих осіб із різним рівнем артеріального тиску. //Art of Medicine. -№4(12). 2019, -С. 31-36.

 • Stepan Vadzyuk, Roman Shmatа. Neurydynamic features of young people with different duration of vestibular illusion. Eureka: Life Sciences 2019, 6:58-62. DOI: 10.21303/2504-5695.2019.001062.

 • С.Н. Вадзюк, Р.М. Шмата. Психофізіологічні особливості осіб юнацького віку з підвищеною вестибулярною чутливістю. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія “Experimental and clinical physiology and biochemistry”. 2019, 3(87): -C. 61–67.

 • Vadzyuk S. N., Horban L. I., Papinko I. Ya., Zukow W. Features of peripheral circulation in young people of different somatotype with normal and high blood pressure. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(9):762-774. eISNN 2391-8306. DOI.

 • ВадзюкС. Н., Горбань Л. І., Папінко І. Я. Особливості автономної регуляції серцевого ритму в молодих осіб різного соматотипу з підвищеним артеріальним тиском. //Фізіологічний журнал. -Том 65, №2. -2019, С. 61–67.

 • Вадзюк С.Н. Медико-соціальні аспекти глобального потепління. // Екологічний вісник березень - квітень 2019. –C. 20-22.

 • Вакуленко Д.В., ВадзюкС.Н., Семенець А.В., Гевко О.В., Андрущак І.Є. Обґрунтування застосування мультимедійногоСередовища для профілактики та реабілітації різних захворювань // Вісник Хмельницького національного університету, Том 2, №6., 2018 (267). – С 224 – 232.

 • ВадзюкС.Н. Проблеми у поводженні з відходами у системі охорони здоров’я // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги.Серія «Стан навколишнього середовища» «Сучасний стан та проблеми з відходами в Україні» березень, 2018. №3 (171). -С. 6 – 10.

 • Вадзюк С.Н., Пясецька Л.В., Лучинський М.А. Динаміка показників окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонту у осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації // Вісник проблем біології і медицини - 2018 – Вип. 3(145). -С. 378-382

 • Вадзюк С.Н., Пясецька Л.В., Лучинський М.А. Функціональний стоматологічний статус пацієнтів з розладами психофізіологічної дезадаптпції // The 6th International conference – Science and society (August 3.2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. -C.130-135.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М., Вадзюк Ю.С. До джерел фізіологічної науки (440-й річниці з дня народження В. Гарвея і 390-й річниці започаткування науки фізіології - присвячується) // Фізіологічний журнал Т. 64- №4- 2018 –С. 91-96

 • Stepan Vadzuk , Nataliia Ulianytska , Svitlana Indyka , Olga Andriychuk , Olena Yakobson Peculiarities in visual functions and their restoration in teenagers with emmetropic refraction after work on computers and the method of its reduction // Journal of Kinesiology and Exercise Sciences ISSN: 1731-0652 | E-ISSN: 2353-3986 | ICV: 88.28 | MNiSW: 9. JKES 2017; 27 (79): 25-29

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Вплив транс-жирів на стан здоров`я // Екологічний вісник березень-квітень 2018 –С. 8-9.

 • Вадзюк С.Н. Проблеми у поводженні з відходами у системі охорони здоров`я // Екологічний вісник Січень-лютий 2017 –С. 26-27.

 • Вадзюк С.Н., Олексюк Л.Ф. Розумова працездатність у дітей молодшого шкільного віку в йододефіцитному регіоні // SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 22 December 2017, -Р. 173-176.

 • С.Н. Вадзюк Проблеми поводження з відходами у системі охорони здоров`я // Екологічний вісник. Січень-лютий 2017 №1 (101). -С. 26-28.

 • Вадзюк С. Н., Ратинська О. М., Шмата Р. М Стан сприймання у старшокласників за різних типів погоди // Наукова стаття у фаховому науковому виданні Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Науково-практичний журнал. - №2(78), 2017, -С. 19-24.

 • Вадзюк С. Н., Ратинська О. М., Шмата Р. М. Стан уваги дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди // Вісник наукових досліджень.Серія: Експериментальні дослідження. – Тернопіль: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», 2017 - №3(88), -С. 92-97.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Стан сприймання у старшокласників за різних типів погоди // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Науково-практичний журнал. 2(78)/2017,С. 19-24

 • N. Ulianytska, S. Vadzyuk, N. Byelikova, S. Indyka, O. Usova Violation of the Teenagers-Computer Users` Binocular Vision and Pecularities of its Restoration // Фізичне виховання,Спорт і культупа здоров`я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. Ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось С.Я Індика. – Луцьк :Східноєвроп. нац. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2017. - №2(38). – С. 182-188.

 • Л.В. Шкробот,С.Н. Вадзюк, Б. О. Паласюк Поширеність факторів ризику онкопатології ротової порожнини в осіб шкільного віку з різним рівнем тривожності // Вісник наукових досліджень №4, 2016 -С. 72-75.

 • Вадзюк С.Н. Проблеми поводження з відходами в системі охорони здоров`я // Проблеми та перспективи формування стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні: збірник матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2016.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації,2016. –С. 23-25.

 • С.Н.Вадзюк Зміни зору в осіб підліткового та юнацького віку внаслідок роботи за монітором комп`ютера // Українські медичні вісті (Січень – грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80 – 83) XV конгрес СФУЛТ.С.- 401.

 • С.Н.Вадзюк, А.В.Цвинтарний Вікові особливості часових і амплітудних показників реовазограм стегна у здорових міських юнаків і дівчат // Biomedical and biosocial anthropology №22, 2014. -С. 126-128.

 • С.Н.Вадзюк, А.В.Цвинтарний Реовазографічна оцінк тонусу артерійСтегна у здорових міських юнаків і дівчат різних соматотипів // Вісник морфології №1 (Т.20) 2014. -С. 57-61.

 • С.Н.Вадзюк, А.В.Цвинтарний Особливості похідних показників реовазограмСтегна у здорових юнаків і дівчат різного віку // Вісник наукових досліджень. 2014. № 1. -С. 37-39.

 • С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин Психологічні зміни протягом навчального року у дітей молодшого шкільного віку в йододефіцитному регіоні // Фізіол. журн., 2014, Т. 60, № 3 (Додаток). -С. – 192.

 • С.Н. Вадзюк, А. Л. Каграманян, І.Б. Паньків, Л.І. Папінко. Зміни центральної і периферичної гемодинаміки у молодих осіб з підвищеним артеріальним тиском при різних типах погоди // Фізіол. журн., 2014, Т. 60, № 3 (Додаток). -С. – 191.

 • С.Н.Вадзюк, А.В.Цвинтарний Вікові, статеві та сомато-типологічні особливості реографічних показників тегна у практично здорових юнаків і дівчат // Фізіол. журн., 2014, Т. 60, № 3 (Додаток). -С. 81.

 • С.Н. Вадзюк, О.Б.Паласюк. Вплив психофізіологічних особливостей на стан пародонта у дітей шкільного віку // Фізіол. журн., 2014, Т. 60, № 3 (Додаток).С. – 58.

 • С.Н. Вадзюк, Н.Я.Ульяницька, Л.Б. Лозіна, І.Б. Паньків Вплив роботи за дисплеєм комп’ютера на зір в учнів старшого шкільного віку // Фізіол. журн., 2014, Т. 60, № 3 (Додаток). -С.- 30.

 • Вадзюк С.Н., Цвинтарний А. В. Особливості зв’язків реовазографічних індексів і показників тонусу артерій з антронометричними й сомототипологічними параметрами здорових міських юнаків і дівчат Поділля //Світ медицини та біології. 2014 № 3 (45)

 • Вадзюк С.Н., Паласюк Б.О. Зміни процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у ротовій рідині дітей старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності // Науково-теоретичний журнал. Загальна патологія та патологічна фізіологія, 2013, Том 8, №1, -С. 185-189.

 • Вадзюк С.Н., Каграманян А.Л. Метеорологічні умови, як чинник розвитку патологічних станів у молодих осіб // Науково-теоретичний журнал. Загальна патологія та патологічна фізіологія, 2012, Том 7, №4 (додаток Б), -С. 6-19.

 • Вадзюк С.Н., Паласюк Б.О. Зависимость повреждения тканей пародонта от уровня тревожности //Весник врача. Ежеквартальный научно-практический журнал..-.2013, №3. Самарканд. -С. 51-53

 • Вадзюк С.Н., Паласюк Б.О. Вміст чинників перекисного окиснення ліпідів та анти оксидного захисту у ротовій рідині дітейСереднього шкільного віку з різним рівнем тривожності // Науково-теоретичний журнал. Загальна патологія та патологічна фізіологія, 2012, Том 7, №4 (додаток Б), -С. 151-153.

 • Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я., Лозіна Л.Б. Стан прийняття простору та уваги у старшокласників – комп`ютерокористувачів // Загальна патологія та патологічна фізіологія. Науково-теоретичний журнал. - 2012. – Том 7, № 3, м. Луганськ -.С. 256 – 259.

 • Вадзюк С.Н., Паласюк Б.О. Рівень тривожності дітей Середнього та старшого шкільного віку та перекисне окиснення ліпідів у їх ротовій рідині // Загальна патологія та патологічна фізіологія. Науково-теоретичний журнал. - 2012. – Том 7, № 4, м. Луганськ. -С. 253 – 256.

 • Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я. Влияние роботы за монитором компьютера на моно- и бинокулярное зрение учеников старшего школьного возраста // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. сборник статей 3-й Международной научно-практической конфиренции 26 апреля, 2013 г., Екатеренбург. -С. 34-36.

 • Вадзюк С.Н., Каграманян А.Л. Типи гемодинаміки і фазовий аналіз серцевого ритму в молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском при різних типах погоди // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. -С. 28-30.

 • Вадзюк С.Н., Каграманян А.Л. Стан центральної гемодинаміки в молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском при різних типах погоди // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. - № 1 . -С. 65-69.

 • Вадзюк С.Н., Цвинтарний А.В. Кореляція часових і амплітудних показників реовазограм стегна з антропометричними й соматотипологічними параметрами здорових юнаків і дівчат поділля // Загальна патологія та патологічна фізіологія. Науково-теоретичний журнал. - 2012. – Том 7, № 3, м. Луганськ. -С. 229 – 236.

 • Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я., Дорошенко М.В. Про деякі особливості взаємодії із комп`ютером і їх наслідки в учнів старшого шкільного віку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: Біологія. – 2012. - №1(50). –С. 50-53.

 • Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я .Стан гостроти зору, мінімумів розділення та сприйняття у старшокласників з з еметропічною рефракцією при роботі з персональним комп`ютером // Український науково-практичний журнал. Таврійський медико-біологічний вісник. – 2012. – Том 15, № 3, ч.2 (59). –С. 311.

 • Вадзюк С.Н., Каграманян А.Л., Папінко І.Я., Паньків І.Б. Типи кровообігу в молодих осіб різною величиною артеріального тиску при І та ІІ типах погоди // Український науково-практичний журнал. Таврійський медико-біологічний вісник. – 2012. – Том 15, № 3, ч.2 (59). –С. 311.

 • Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я. Вплив роботи за персональним комп`ютером на гостроту зору, контрасну чутливість та кольоровідчуття у дітейСтаршого шкільного віку з еметропічною рефракцією // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, №6. –С. 36-37.

 • Вадзюк С.Н., Паньків І.Б., Папінко І.Я. Особливості етики взаємовідносин студентів-іноземців, які навчаються у Тернопільському державному медичному університеті // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. -С 67-68.

 • Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я. Зміни у функціонуванні зорової системи при роботі за комп`ютером в учнів старшого шкільного віку // Педагогіка здоров`я: збірник наукових праць II Всеукраїнської науково-практичної конференції /За загальною редакцією акад. Прокопенка І.Ф. – Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2012. –С. 40-41.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В. Психофізіологічні особливості щурів за різних типів погоди // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.-2011.-Т.54, №2.-С.28-33.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В. Значення адрено- і холіноблокаторів у забезпеченні автономного балансуСерцевого ритму за різних типів погоди // Фізіологічний журнал.-2011.-Т.57, №2. -С. 66-75.

 • Вадзюк С.Н., Юрчишин О.М. Фізичний розвиток дітей у йододефіцитному регіоні // Вісник наукових досліджень №2.-2011.-с.19-22.

 • Вадзюк С.Н., Юрчишин О.М. Функціональний стан автономної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.-№3 -2011

 • Вадзюк С.Н., Бегош Н.Б. Особливості змін гостроти зору, контрастної чутливості та кольоровідчуття у молодих осіб з еметропічною рефракцією в процесі роботи за персональним комп`ютером // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2011.№1(14).-С. 33-35.

 • Вадзюк С.Н., Бегош Н.Б. Зміни гостроти зору під впливом роботи за комп`ютером // Вісник наукових досліджень.-2011.№2.-С. 31-33

 • Вадзюк С.Н., Каграманян А.Л. Особливості автономної регуляції діяльності серця у молодих осіб з різною величиною артеріального тиску при І та ІІІ типах погоди // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Науково-практичний журнал 1 (14) 2011

 • Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С. Статеві особливості регуляції серцевого ритму в молодих практично здорових осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – Т. 10, № 1. –С. 25–28.

 • Вадзюк С.Н., Н.М. Волкова, О.В. Денефіль, Н.Є. Зятковська, І.Я. Папінко, І.Б. Паньків, В.А. Отченашенко, Олексюк Л.Ф. Середня швидкість реакції вибору у дітей 10-13 років за різних типів погоди // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2008. – Т. 3, № 3. – С. 70-74.

 • Вадзюк С.Н., Формування клінічного мислення у студентів при вивченні нормальної фізіології // Медична освіта. – 2008. – № 4. –С. 36–37.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В.,Волкова Н.М., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Паньків І.Б., Отченашенко В.А., Цибульська Л.С. Стан вищої нервової діяльності та серцево-судинної системи за різних умов функціонування // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2008. –С. 108-109.

 • ВадзюкС.Н.,Суслова Н.О. Властивості основних нервових процесів у школярів віком 15-17 років з підвищеним артеріальним тиском // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007. – № 3. –С. 67-71.

 • ВадзюкС.Н.,Суслова Н.О., Мосейчук І.П. Особистісна тривожність, нейротизм та екстра-інтроверсія у 15-17-річних школярів з підвищеним артеріальним тиском // Буковинський медичний вісник. – 2007. – № 2. –С. 19-22.

 • ВадзюкС.Н.,Суслова Н.О. Особливості артеріального тиску у дітей та студентів міста Тернопіль // Гігієна населених місць. – 2006. – випуск 48.

 • Вадзюк С.Н., Курко Я.В. Рівень фізичного стану у плавців при різних метеоситуаціях // Гігієна населених місць. – Київ, 2006. – Вип. 48.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А.Стан щитоподібної залози у дітей 8 та 13 років м. Тернопіль // Гігієна населених місць –Київ: „Полімед”, 2006. –Вип. 47.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А. Вплив молока збагаченого йодом на фізичний розвиток школярів у йододефіцитному регіоні // Гігієна населених місць –Київ: „Полімед”, 2006. –Вип. 47.

 • Вадзюк С.Н., Білінська Т.М. Стан уваги та зорової пам’яті безробітних, які виявили бажання, які виявили бажання оволодіти професією водій тролейбуса // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. Науковий журнал Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України та фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України. – № 1 (3), 2006.

 • Вадзюк С.Н., Олексюк Л.Ф., Махобей Л.К. Швидкість простої сенсомоторної реакції у дітейСереднього шкільного віку при різних типах погоди // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2005. – № 7.

 • Вадзюк С.Н., Курко Я.В. Особливості латентного періоду простої слухово-моторної реакції плавців при метеоумовах I та III типу // Фізіологічний журнал.– 2006.– Т. 52, № 2

 • Вадзюк С.Н., Курко Я.В. Особливості психологічних показників у плавців при різних метеорологічнихСитуаціях // Вісник наукових досліджень.– 2006.– № 1.

 • Вадзюк С.Н., Курко Я.В. Рівень фізичного стану у плавців при різних метеоситуаціях // Гігієна населених місць.– 2006, Вип.48

 • Вадзюк С.Н., Варнавських К.М. Особливості емпатії у лікарів терапевтичного профілю // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України К.: Главник, 2005. – Вип. 26, в 4-х томах, том 1.

 • Вадзюк С.Н., Курко Я.В. Особливості результативної працездатності плавців вільного стилю при різних метеорологічних ситуаціях // Вісник наукових досліджень.– 2005.– № 1.

 • Вадзюк С.Н., Олексюк Л.Ф. Сприймання у дітей середнього шкільного віку за різних типів погоди // Гігієна населених місць. – Київ, 2005. – Вип. 45

 • Вадзюк С.Н., Олексюк Л.Ф. Мислення у дітей середнього шкільного віку за різних типів погоди // Гігієна населених місць. – Київ, 2004. – Вип. 44.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Зятковська Н.Є., ДанилицькаО.М., Чорненький М.В. Оцінка ставлення студентів-медиків до здоровогоСпособу життя // Гігієна населених місць. –Київ, 2004. – вип. 43.

 • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Доброродній А.В. Застосування косметичних засобів, алкогольних напоїв, медикаментів: ризик чи користь // Екологічний вісник.- Липень-Серпень 2004.- №4.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Стан сприймання у дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди // Таврический медико-биологический вестник, 2004, т. 7, № 1.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М.Сенсомоторні реакції в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди // Фізіологічний журнал, 2004, т. 50, № 1.

 • Вадзюк С.Н., Кондратюк В.А., ДанильчукС.А. Наслідки Чорнобильської аварії на Тернопільщині // Екологічний вісник. – 2003. – № 3-4.

 • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М. Метеотропні зміни інтракраніальної гемодинаміки у практично здорових осіб // Вісник морфології. – 2003. – Т. 9, № 2.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М.Стан уваги дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди // Гігієна населених місць, випуск 41, Київ-2003.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Мислення у дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди // Наукові записки.Серія: Біологія. – 2003. – № 1 (20). –С. 120.

 • Vadzyuk S.N., Il'nitskii V.I., Il'nitskaya U.V. Effect of Specialization in Sports on the Structural and Functional States of the Left Ventricle of the Heart in Schoolchildren of Different Biological Age // Human Physiology Translated from Fiziologiya Cheloveka. 2003. Vol. 29, No. 1, pp. 64-69.

 • Вадзюк С.Н., ШкроботС.І., Волкова Н.М. Особливості регіонального кровообігу головного мозку у практично здорових осіб за умов метеоциклону // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. Тернопіль, Укрмедкнига, № 1, 2003.

 • Вадзюк С.Н., Ваврищук Т.А. Вікова динаміка бінокулярного зору у школярів з еметропією та міопією // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науковo-практичний журнал. Тернопіль, укрмедкнига, № 1, 2003.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Бойко Г.М. Вплив тютюнопаління на здоров'я людини // Екологічний вісник, 2003, № 11-12.

 • Вадзюк С.Н., Ильницкий В.И., Ильницкая У.В. Влияние спортивной специализации на структурное и функциональное состояние левого желудочка сердца у школьников разного биологического возраста // Физиология человека, 2003, т. 29, № 1. – C. 64-69.

 • Вадзюк С.Н., Ваврищук Т.А., Воронцова Т.О. Кольоровідчуття у школярів різного віку // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2.

 • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М. Функціональні особливості метеочутливих осіб юнацького віку // Фізіологічний журнал, 2002, т. 48, № 2.

 • Вадзюк С.Н., Ваврищук Т.А. Характеристика гостроти зору та контрастної чутливості у школярів різного віку // Фізіологічний журнал, 2002, т. 48, № 3.

 • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М. Особливості електричної активності точок акупунктури у метеочутливихСтудентів // Український медичний альманах, т. 5, № 4, 2002.

 • ВадзюкС.Н. Вплив довкілля на здоров'я людини // Екологічний вісник, 2002, № 1-2.

 • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є., Мисула І.Р. Особливрсті зонального кровотоку у легенях молодих здорових осіб при різних типах погоди // Вісник наукових досліджень, 2001, 2. –С. 30-32.

 • ВадзюкС.Н. Громадський екологічний рух в Україні: ретроспектива і перспектива // Екологічна політика та впровадження принципівСталого розвитку в Україні: участь громадськості. Матеріали другої Всеукраїнської конф. екологічної громадськості. К., 2001.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Особливості вегетативного гомеостазу при різних типах погоди за даними математичного аналізу серцевого ритму // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Науково-практичний журнал. Львівський держ. мед. ун-тет. 2001, 2(14).

 • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Особливості легеневого кровообігу молодих здорових осіб у вертикальному і горизонтальному положеннях тіла за різних типів погоди // Фізіологічний журнал, 2001, т. 47, № 1.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Центральна гемодинаміка при різних типах погоди за умов орто- та кліностатичного навантаження // Фізіологічний журнал, 2000, т. 46, № 5.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Хара М.Р., Файфура В.В. Особливості поведінки тварин залежно від віку, пори року і типу погоди // Вісник наукових досліджень. Тернопіль, 2000, № 3.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи в молодих здорових людей при різних типах погоди // Вісник наукових досліджень. Тернопіль, 2000, № 1.

 • Вадзюк С.Н., Кованов К.В., Волкова Н.М., Луцик А.В. та інші, всього 7 особи. Шляхи удосконалення викладання предмета "Фізіологія людини" // Нові технології навчання в медичному вищому закладі. Навчально-методична конференція. Тернопіль, 2000.

 • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Вплив ізадрину на легеневу вентиляцію та бронхіальну прохідність у молодих здорових осіб за різних типів погоди // Ліки, 1999, № 5-6.

 • Вадзюк С.Н., Шуган Т.Б. Зміни сенсомоторних реакцій у фізично тренованих і нетренованихСтудентів за різних типів погоди // Журнал "Наукові записки".Серія: біологія. Терн. держ. пед. університет, 1999.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Крицька Г.А.,Романюк Л.М. Поведінка та вегетативний баланс тварин за різних типів погоди // Журнал "Наукові записки".Серія: біологія. Терн. держ. пед. університет, 1999.

 • Вадзюк С.Н., Ільницький В.І., Рафалюк М.І., Ільницька У.В. Особливості структурно-функціонального стану лівого шлуночкаСерця у 17-річних студентів при різному об'ємі фізичних навантажень // Наукові записки.Серія: біологія. 1999, № 2.

 • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Микула Н.М., Церковнюк В.Г. Вплив погоди на психофізіологічний стан здорових людей // Тернопіль, 1998.

 • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є., Денефіль О.В., Папінко І.Я. та інші, всього 5 осіб. Особливості гемодинаміки та функції зовнішнього дихання за різних типів погоди // Культура здоров'я. Збірник науково-методичних праць. Херсон, 1998.

 • Вадзюк С.Н., Луцик А.В., Зятковська Н.Є., Денефіль О.В. та інші, всього 6 осіб. Мотиваційні елементи забезпечення викладання предмета "Фізіологія людини" // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу в медичному вузі. Тернопіль, 1998, ч. І.

 • Вадзюк С.Н., Шуган Т. Вплив різних типів погоди на розумову працездатність тренованих і нетренованих юнаків // Науковий вісник ВДУ, 1998, № 4.

 • Vadzyuk S.N., Zyatkovskaya N.E. The Effect of Various Types of Weather on the Experimental Respiration Parameters in Young Healthy Individuals // Human Physiology, 1998, Vol. 24, N 6.

 • Вадзюк С.Н., Зятковская Н.Є. Влияние различных типов погоды на показатели внешнего дыхания у молодых здоровых лиц // Физиология человека, 1998, т. 24, № 6.

 • Вадзюк С.Н., Микула М.М. Успішність виконання коректурної проби залежно від метеоситуації // Екологічна фізіологія, 1998, № 1.

 • Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Вплив типу погоди на стан легеневого кровообігу в молодих здорових осіб // Науковий вісник ВДУ, 1998, № 4.

 • Вадзюк С.Н., Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко Вплив метеофакторів на психофізіологічний стан організму // Фізіологічний журнал, 1998, Т. 44, № 3.

 • Вадзюк С.Н., Микула М.М. Вплив метеорологічних факторів на психічний стан практично здорових студентів // Фізіологічний журнал, 1998, Т. 44, № 1-2.

 • Vadzyuk S.N., Mykula N.M. Subjective Termoral Reference and Short-Term Visual Memory in Healthy Men Depending on Weather and Neurosistem Level // Human Physiology, Vol. 23, N 4, 1997.

 • Вадзюк С.Н., Микула М.М. Вплив погоди на стан уваги в осіб з різними рівнями нейротизму // Вестник проблем биологии и медицины. Харьков, 1997, вип. 8.

 • Вадзюк С.Н., Микула М.М. Изменения длительностиСубьективного временного эталона и кратковременной зрительной памяти у здоровых мужчин при различных типах погоды в зависимости от уровня нейротизма // Физиология человека. 1997, т. 23, № 4.

 • Вадзюк С.Н., Городецький І.Т., Кліщ І.М. Ефективність деяких синтетичних фенольних антиоксидантів // Ліки. Тернопіль, 1997.

 • Вадзюк С.Н., Пархомець Д.Г., Луцик А.В. Вдосконалення навчального процесу на кафедрі нормальної фізіології. -Особливості та науково-методичні аспекти вдосконалення підготовки фахівців у медичному вузі. Матеріали наук.-практ. конф. Тернопіль, 1997.

 • Вадзюк С.Н., Шуган Т.Б. Деякі особливості психічної діяльності тренованих і нетренованих юнаків за різних типів погоди // Матеріали ХL підсумкової наукової конференції "Здобутки клінічної та експер. медицини". Тернопіль, медакадемія, 1997, ч. І, вип. 2.

 • Вадзюк С.Н., Кованов К.В.,Пархомець Д.Г., Качанюк А.І. ЗастосуванняСучасних методів функціональної діагностики при вивченні фізіології серцево-судинної системи // Актуальні проблеми медичної та фармацевтичної освіти в Україні. Тези доповідей. Львів, 1996.

 • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Пархомець Д.Г., Гудима А.А. та інші, всього 7 осіб. Вплив метеофакторів на функціональнийСтан організму // Експериментальна та клінічна фізіологія. Збірник наукових праць. Львів, 1995.

 • Vadzyuk S.N., Mykula M. Intelekta laborkapablodum diversaj meteorogiaj situacioj // 10-a Internacia Medicina Esperanto Konferenco. Ternopil, 1995.

 • Vadzyuk S.N., Volkova N. Funkcia acimetrio de kapa meteotropaj reakcioj // 10-a Internacia Medicina Esperanto Konferenco. Ternopil, 1995.

 • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Гудима А.А. Взаємозв'язок між метеочутливістю і рівнем нейротизму у практично здоровихСтудентів // Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин. Збірник статей. Тернопіль, 1994.

 • ВадзюкС.Н. Содержание каротиноидов у крыс при экспериментальном тиреотоксикозе // Пат., физ. и экспер. тер. № 3, 1993.

 • Маркова Е.А.,Вадзюк С.Н., Бондаренко В.В., Файфура В.В. Оценка знанийСтудентов по патологической физиологии на основе рейтинга // Пат., физ. и экспер. тер. № 1, 1993.

 • Вадзюк С.Н., Янович В.Т. Вміст каротиноїдів, вітамінів А, Е,С і відновленого глутатіону в серці щурів при гіпертиреозі // Науково-технічний бюлетень Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. Вип. 14/1, Львів, 1992.

 • Маркова Е.А.,Вадзюк С.Н., Файфура В.В. Ферментная антиоксидантная защитаСердца при экспериментальном тиреотоксикозе и ее коррекция антиоксидантами // Физиология и патофизиологияСердца и коронарного кровообращения. Тезисы докладов III Симпозиума Стран СНГ. Киев, 1992.

 • Вадзюк С.Н., Клищ И.Н. Хемолюминесценция в оценке активности липопероксидации при экспериментальном тиреотоксикозе // ІV ВсесоюзноеСовещание "Люминесцентный анализ в медицине и биологии и его аппаратурное обеспечение". М., 1992.

 • Вадзюк С.Н., Файфура В.В. Зміна реологічних властивостей червоної крові за експериментального тиреотоксикозу // Фундаментальні механізми розвитку патологічних процесів. Тези доповідей. Дніпропетровськ, 1992.

 • Vadzyuk S.N. Ingrared spectroscopy of heart extractions in experimental thyroxicosis // International organic substannces solvent extraction conference. Voronezh, 1992

 • ВадзюкС.Н. Влияние конвафлавина на перекисное окисление липидов вСердце при экспериментальном тиреотоксикозе // Экспериментальная и клиническая фармакология, 1992, № 1.

 • Вадзюк С.Н., Варданян Ш.А.Скоропостижная и насмльственнаяСмерть городского населения Армении и ее зависимость от гелиофизических, метеорологических и других факторов // Єреван:Гителик, 1990,-51с. – Библиогр.:С. 48-51 (52 наз. в.) Шифр 02-6307.- Текущ. Указ. Н.м.л. -1991. - Т. 3. № 9. –С. 2.

 • Vadzyuk S.N. Cardias lipid peroxidation in experimental thyrotoxicosis // Constituent congress International Society to pathophysiology, Finland, 1991.

 • Вадзюк С.Н., Файфура В.В. Изменение функциональногоСостояния эритроцитов при экспериментальном тиреотоксикозе // Научно-информационныйСборник.Серия: НовостиСпортивной и медицинской антропологии. М., 1991.

 • Вадзюк С.Н., Файфура В.В. Активность мембранных ферментовСердца при экспериментальном тиреотоксикозе // Научно-информационныйСборник.Серия: НовостиСпортивной и медицинской антропологии. М., 1991.

 • Вадзюк С.Н., Файфура В.В., Гнатюк М.С. Морфофункциональные изменения сердца при экспериментальном тиреотоксикозе // Физиологический журнал, 1991, № 1.

 • Вадзюк С.Н., Файфура В.В., Городецкий И.Т. Влияние фенольных антиоксидантов на перекисное окисление липидов при экспериментальном тиреотоксикозе // Ред. ж. патологии, физиологии и экспер. тер. Деп. 21.05.91. № 2068-В91.

 • Вадзюк С.Н., Халигдов Н.Х., Добобаэва М.С. ВлияниеСезонных и метеорологических факторов на течение ишемической болезниСерца // Здравоохранение Таджикистана, - 1991. - № 1. –С. 8-12.

 • Вадзюк С.Н., Тереховский Ю.В. Состояние антиокислительной защиты сыворотки у крыс с экспериментальным тиреотоксикозом // Актуальные вопросыСовременной эндокринологии и химии горомонв. Харьков, 1990.

 • Маркова Е.О., ВадзюкС.Н. Дія резерпіну на холінергічні процеси вСерці // Фізіологічний журнал, 1990, № 4.

 • ВадзюкС.Н.Содержание гемоглобина и его производных при экспериментльном тиреотоксикозе // Физиология и биоэнергетика гипоксии. Минск, 1990.

 • Вадзюк С.Н., Файфура В.В., Клищ И.Н. Перекисное окисление липидов в миокарде крыс с экспериментальным тиреотоксикозом // Кровообращение. 1990, № 4.

 • ВадзюкС.Н. Влияние метеорологических факторов на развитие инфаркта міокарда // Кардиология. – 1990. – Т. 30, № 12 . - Текущ. Указ. Н.м.л. – 1991. – Т.3. № 28. –С. 39.

 • Маркова Е.А.,Вадзюк С.Н., Файфура В.В.Стимулирующее действие резерпина на холинэргические процессы вСерце // Кровообращение. 1989, № 5.

 • Вадзюк С.Н., Андрейчин М.А., Гнатович И.Г. Характеристика термограмм кожи передней поверхности туловища у людейС разным тонусом симпатической и парасимпатической нервной системы // Физиологический журнал, 1989, № 2.

 • Маркова Е.А., ВадзюкС.Н. Нейрогуморальные механизмы устойчивостиСердца к экстремальным воздействиям //Физиология и патофизиология сердца и коронарного кровообращения. Киев, 1987.

 • Маркова Е.А., Мисула И.Р., ВадзюкС.Н. О некоторых механизмах повышенной устойчивостиСердца крыс к кардиотоксическому действию адреналина //Актуальные проблемы профилактики, диагностики и леченияСердечно-сосудистых заболеваний, М., 1986.

 • Маркова Е.А., Вадзюк С.Н. Особенности вегетативной регуляции сердечной деятельности животных с различной устойчивостью к гипоксии //Центральная регуляция кровообращения. Ростов-на-Дону, 1984.

 • Хара М.Р., ВадзюкС.Н. Экспериментальный инфаркт миокарда и реактивность организма //Физиология и патофизиологияСердца и коронарного кровообращения -Киев, 1982.

 • Маркова Е.А., ВадзюкС.Н. Особенности реактивностыСердца крысС различной устойчивостью к острой гипоксической гипоксии //Кровообращение в условиях высокогорной и экспериментальной гипоксии. Фрунзе, 1982.

 • Маркова Е.А., ВадзюкС.Н. О влиянии гипоксии на регуляцию сердечной деятельности крыс с различной устойчивостью к недостатку кислорода //Повреждение и регуляторные процессы организма. М., 1982.

 • Маркова Е.А., ВадзюкС.Н. Особенности регуляции сердечного ритма у крыс с различной устойчивостью к гипоксии //Физиологический журнал, 1981, № 5.