TATARCHUK LIUDMYLA VASYLIVNA

  • Татарчук Л.В., Гаргула Т.И., Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Ясиновський О.Б. Структура подвздошной кишки после резекции паренхимы печени: Georgian medical news.-№12 (285).Georgia, 2018. P. 100-105.
  • Татарчук Л.В. Особливості ремоделювання ендотеліоцитів артеріальних та венозних судин дванадцятипалої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії: III International scientific and practical conference “Scientific Research Priorities: theoretical and practical value” 27-30th of November 2018, Nowy Sącz, Poland.
  • Hnatjuk M.S., Tatarchuk L.V. Morphometric analysis remodeling vessels hemomicrocirculatory bed of jejunum at resections of liver: Report of morphology.-Vol.24,№1.Vinnytsa-2018.P.16-20.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови ендотеліоцитів артеріального і венозного русел порожної кишки при резекції різних об’ємів паренхіми печінки: Вісник проблем біології і медицини.-2018.-№3(145).-С.322-325.
  • Шульгай А.Г., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Морфометрична характеристика структурної перебудови м’язової оболонки дванадцятипалої кишки при пост резекційній портальній гіпертензії: Шпитальна хірургія журнал імені Л.Я. Ковальчука-2018.-№3(83).-С.57-62.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Особливості локальних імунних реакцій у дванадцятипалій кишці при пострезекційній портальній гіпертензії: Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- 2018.- №3(35).- С. 41-46.
  • Гнатюк М.С., Шульгай А.Г., Татарчук Л.В. Ендогенна інтоксикація організму піддослідних тварин при ураженні порожної кишки за умов пост резекційної портальної гіпертензії: Медична та клінічна хімія-2018.-№3(76).Том 20,-С.21-26.
  • Гнатюк М.С., Шульгай А.Г., Татарчук Л.В. Особливості порушень цитокінового профілю при пошкодженні клубової кишки за умов пост резекційної портальної гіпертензії: Медична та клінічна хімія-2018.-№2.Том 20,-С.21-26.
  • Татарчук Л.В. Особливості місцевих імунних реакцій у порожній кишці при пострезекційній портальній гіпертензії: Шпитальна хірургія журнал імені Л.Я. Ковальчука-2018.-№2.-С.38-42.
  • Татарчук Л.В., Гаргула Т.И., Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Ясиновський О.Б. Структура подвздошной кишки после резекции паренхимы печени: Georgian medical news.-№12 (285).Georgia, 2018. P. 100-105.
  • Татарчук Л.В. Особливості ремоделювання ендотеліоцитів артеріальних та венозних судин дванадцятипалої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії: III International scientific and practical conference “Scientific Research Priorities: theoretical and practical value” 27-30th of November 2018, Nowy Sącz, Poland
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови ендотеліоцитів артеріального і венозного русел порожної кишки при резекції різних об’ємів паренхіми печінки: Вісник проблем біології і медицини.- 2018.-№3(145).-С.322-325.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Особливості локальних імунних реакцій у клубовій кишці при пострезекцій портальній гіпертензії: Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2018.- Т.17, №2 - С. 71-75.
  • Hnatjuk M.S., Tatarchuk L.V. Morphometric analysis remodeling vessels hemomicrocirculatory bed of jejunum at resections of liver: Report of morphology.-Vol.24,№1.Vinnytsa-2018.P.-16-20.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови ендотеліоцитів артеріального і венозного русел порожної кишки при резекції різних об’ємів паренхіми печінки: Вісник проблем біології і медицини.-2018.-№3(145).-С.322-325.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Особливості локальних імунних реакцій у клубовій кишці при пострезекцій портальній гіпертензії: Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2018.- Т.17, №2 - С. 71-75.
  • Шульгай А.Г., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Морфометрична характеристика структурної перебудови м’язової оболонки дванадцятипалої кишки при пост резекційній портальній гіпертензії: Шпитальна хірургія журнал імені Л.Я. Ковальчука-2018.-№3(83).-С.57-62.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Особливості локальних імунних реакцій у дванадцятипалій кишці при пострезекційній портальній гіпертензії: Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- 2018.- №3(35).- С. 41-46.
  • Гнатюк М.С., Шульгай А.Г., Татарчук Л.В. Ендогенна інтоксикація організму піддослідних тварин при ураженні порожної кишки за умов пост резекційної портальної гіпертензії: Медична та клінічна хімія-2018.-№3(76).Том 20,-С.21-26.
  • Гнатюк М.С., Шульгай А.Г., Татарчук Л.В. Особливості порушень цитокінового профілю при пошкодженні клубової кишки за умов пост резекційної портальної гіпертензії: Медична та клінічна хімія-2018.-№2.Том 20,-С.21-26.
  • Татарчук Л.В. Особливості місцевих імунних реакцій у порожній кишці при пост резекційній портальній гіпертензії: Шпитальна хірургія журнал імені Л.Я. Ковальчука-2018.-№2.-С.38-42.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Морфометричний аналіз особливостей структурної перебудови артерій клубової кишки при пост резекційній портальній гіпертензії: Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- 2018.- №2(35).- С. 116-121.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Масометрична характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції: Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2017.- Т.16, №1(59) - С. 107-110.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції: Biomedical and biosocial anthropology.2017-№28.-С.35-39.
  • Головацький А.С., Татарчук Л.В. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь у серцях із різними типами вегетативної регуляції при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу: Науковий вісник Ужгородського університету серія "Медицина".-2017,випуск 1(55).-С.33-36.
  • Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ре моделювання артерій яєчка у дослідних тварин: Вісник наукових досліджень.-2017.-№1.-С.134-136.
  • Татарчук Л.В. Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при резекція різних об’ємів паренхіми печінки: Шпитальна хірургія журнал імені Л.Я. Ковальчука-2017.-№4.-С.31-35
  • Шульгай А.Г., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Особливості ре моделювання судин гемомікроциркуляторного русла клубової кишки при резекція різних об’ємів печінки: Вісник наукових досліджень.-2017.-№4.-С.145-149.
  • Головацький А.С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Деякі особливості анатомічної будови малих кутніх зубів нижньощелепної зубної дуги: Науковий вісник Ужгородського університету серія "Медицина".-2017,випуск 2(56).-С.42-44.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Гистостереометрическое изучение структурних изменений легочного сердца у крыс: Кардиология в Беларуси,-2016, том 8, №1, С.73-78.
  • Татарчук Л.В. Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневого серця: Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2016.- Т.15, №1(55) - С. 67-70. Гнатюк М.С., Слабий О.Б.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Особливості ре моделювання камер серця з різними типами кровопостачання при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу: Вісник проблем біології і медицини.-Полтава.-2016.-Вип.2, Том 2 (129).-С. 41-45.
  • Грабчак С.О., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Особливості ре моделювання артерій дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі: Здобутки клінічної та експериментальної медицини,-Тернопіль.-Укмедкнига.- 2016.- №1.- С. 21-24.
  • Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей ре моделювання структур дванадцятипалої кишки при резекція різних об'ємів печінки: Науковий вісник Ужгородського університету серія "Медицина".-2016,випуск 1(53).-С.92-95.
  • Гнатюк Р.М., Вадзюк С.Н., Татарчук Л.В. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на засвоєння практичних навичок із нормальної фізіології: Буковинський медичний вісник,-Чернівці, БДМУ.- 2016.- Т.20, №3(79).- С. 239-241.
  • Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Спосіб моделювання гідронефрозу: Патент 10.08.2016 .-Тернопіль. Татарчук Л.В. Масометрична характеристика камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця: Вісник наукових досліджень.-Тернопіль.-2016.-№2.- С. 76-78.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла шлуночків «Легеневого серця»: Науковий вісник Ужгородського університету серія "Медицина".-2015,випуск 1(51).-С.10-12.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь у серцях із різними типами вегетативної регуляції: Вісник наукових досліджень.-Тернопіль.-2015.-№1.- С. 109-111.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Данилевич Ю.О., Татарчук Л.В. Кількісна морфологічна характеристика деяких ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків легеневого серця: Світ медицини та біології. – Тернопіль.- 2015.-№2(50).- С. 124-126.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Морфометрична оцінка структурної перебудови мікрогемоциркуляторного русла з різними типами кровопостачання : Актуальні питання медичної науки та практики. Випуск82.Том2.Книга1, Запоріжжя,2015. Ст.286-292.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови артерій шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання: Галицький лікарський вісник.-2015.-Т.22, №3, частина 1.-С.63-65.
  • Гнатюк М.С.,Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій передсердь при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу: Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- 2015.- №2,3.- С. 46-49.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при гіпертензії у малому колі кровообігу: Український журнал медицини, біології та спорту,-2015.-№1(1).-С.33-36.
  • Гнатюк М.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Ясіновський О.Б., Крицька Г.А., Лотоцький В.В., Флекей Н.В., Татарчук Л.В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь: Гігієна населених місць-Київ.-.2014. Вип.64.-С.323-326.
  • Посоленик Л.Я., Татарчук Л.В. Особливості структурної перебудови під нижньощелепної залози в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії: Український медичний альманах- Луганськ .-2014.-Том 17, №2.-С.86.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Особливості ядерно-цитоплазматичних відношень у епітеліоцитах слизової оболонки дванадцятипалої кишки: Науковий вісник Ужгородського університету серія "Медицина".-2014,випуск 49.-С.3-5.
  • Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Особливості структурної перебудови артерій серцевого м’яза з різними тирами кровопостачання під впливою хімічного фактора: Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. – Т.13, №2(48). – С.89-93.
  • Гнатюк М.С., Посоленик Л.Я., Татарчук Л.В. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артеріального русла під нижньощелепної залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії: Український медичний альманах.-Луганськ.-2014.-Т.17, №3.-С.23-25.
  • Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію: Вісник наукових досліджень.-Тернопіль.-2014.-№3.-С. 103-106.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична характеристика артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання: Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2014.- Т.13, №4(50) - С. 75-78.
  • Лотоцький В.В., Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Особливості структурної перебудови мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію: Військова медицина України.-2014.-Т.14 – С. 52-57.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь при легеневому серці: Фізіологічний журнал.-2014.-Том 60, №3 (Додаток).-С.82-83.
  • Гнатюк М.С. Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометричний аназ змін ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії: Галицький лікарський вісник.-2013.-Т.20, №1, частина 2.-С.31-33.
  • Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання за умов інтоксикації алюмінію хлоридом: Український журнал експериментальної медицини імені Г.О. Можаєва.-2013.-Т.14, №3.-С.30-33.
  • Гнатюк. М.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Ясіновський О.Б., Лотоцький В.В., Крицька Г.А., Татарчук Л.В. Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання: Гігієна населених місць-Київ.-.2013. Вип.61.-С.351-356.
  • Гнатюк М.С, Посоленник Л.Я., Татарчук Л.В. Особливості ремоделювання артерій під нижньощелепної залози в умов пост резекційної артеріальної легеневої гіпертензії: Вісник проблем біології і медицинию-2013.-Том 1 (104), Вип.4.-С.259-261.
  • Гнатюк М.С., Данилевич Ю.О., Татарчук Л.В. Оперативна хірургія та топографічна анатомія – важлива навчальна дисципліна в освоєнні практичних навиків: Медична освіта.- 2013.- №3.- С. 25-27.
  • Татарчук Л.В. Особливості структурно-функціональних змін в артеріях шлуночків серця при пострезекційній легеневій гіпертензії: Медична хімія, 2012.-Т.14, №3 (52).- С. 89-93.
  • Гнатюк М.С., Гаргула Т.І., Татарчук Л.В. Морфометрична характеристика дванадцятипалої кишки у експериментальних тварин: Вісник Львівського університету.- 2012.- Вип.59.- С. 271-276.
  • Татарчук Л.В. Кількісний морфологічний аналіз. Особливості ремоделювання артерій передсердь при легеневому серці: Biomedical and Biosocial anthropology.- 2012.- №2.- С. 19-22.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометричні аспекти артерій шлуночків серця при його гіперфункції: Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2012.- Т.11, №4.- С. 47-50.
  • Гнатюк М.С., Гнатюк Р.М., Татарчук Л.В. Особливості взаємозв'язків між успішністю студентів та їх психофізіологічними станами: Медична освіта.- 2012.- №1.- С. 19-22.
  • Гнатюк Р.М., Коноваленко С.О., Татарчук Л.В. Взаємозв’язки між психофізіологічними особливостями студентів та їх успішністю при дистанційній формі навчання: Медична освіта, 2012.- №4.- С. 62-65.
  • Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Локальні імунні реакції у тонкій кишці при резекціях різних об'ємів печінки: Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- 2012.- №2(17).- С. 175-176.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця при пострезекційній артеріальній легеневій гіпертензії: Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Т.2.випуск 2.-С.57-60.
  • Татарчук Л.В. Морфометричний аналіз ремоделювання камер серця після пульмонектомії: Здобутки клінічної та експериментальної медицини .- 2011.- №2 (15).- С. 123-126.
  • Татарчук Л.В. Біохімічні та морфометричні аспекти вивчення ендотеліальної дисфункції при хронічному легеневому серці: Медична хімія.- 2011.- Т.13, №4 (49).- С. 199-200.
  • Гнатюк М.С., Посоленик Л.Я., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка вікових особливостей ре моделювання артерій під нижньощелепної залози: Вісник наукових досліджень, 2011.- №1.- С. 73-75.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична характеристика серця з різними типами кровопостачання дослідних тварин: Вісник проблем біології і медицини, 2011.-вип. 3, Т.2 (88) - С.48-51.
  • Слабий О.Б., Пришляк А.М., Татарчук Л.В. Особливості локальних імунних реакцій у порожній кишці при токсичному гепатиті: Вісник проблем біології і медицини, 2011.-вип. 3, Т 2 (88) - С.151-153.
  • Гнатюк М.С., Павлишин Г.А., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка структурної перебудови серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні : Педіатрія, акушерство та гінекологія, 2011.- №3.- С. 54-56.
  • Слабий О.Б., Угляр Т.В., Татарчук Л.В. Особливості ремоделювання структур товстої кишки при її непрохідності: Вісник наукових досліджень.- 2011.- №3.- С. 96-98.
  • Гнатюк М.С., Пришляк А.М., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій легеневого серця: Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравохранения.-2010.-Т.146,часть II.-С.132.
  • Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка структурної перебудови кардіоміоцитів при гіперфункції серця: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига,2010,№2(13).-С.31-34.
  • Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Татарчук Л.В. Вікові особливості просторової перебудови камер серця: Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-Тернопіль:Укрмедкнига,2010,№2(13).-С.93-95.
  • Гнатюк М.С., Пришляк А.М., Головатюк Л.М., Татарчук Л.В. Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в ендотеліоцитах артерій товстої кишки: Вісник наукових досліджень.-2010.-№4(61).-С.119-121.
  • Гнатюк М.С., Пришляк А.М., Лавренюк В.Є., Татарчук Л.В. Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в кардіоміоцитах частин серця дослідних тварин: Таврический медико-биологический вестник.-2010.-Т.13,№4(52).-С.29-32.
  • Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Секторна активність кардіоміоцитів передсердь при легеневому серці: Галицький лікарський вісник.-2010.-Т.17, №2, частина 2.-С.46-48.
  • Гнатюк М.С., Данів М.В., Сопель О.М., Татарчук Л.В. Гістостереометрична оцінка структурної перебудови дванадцятипалої кишки при артеріальній гіпертензії: Науковий вісник Ужгородського університету серія "Медицина".-2010,випуск 38.-С.12-15.
  • Татарчук Л.В. Гістостереометричне вивчення особливостей структурних змін міокарда при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії: Науковий вісник Ужгородського університету серія "Медицина".-2010,випуск 39.-С.27-30.
  • Гнатюк М.С., Данів М.В., Татарчук Л.В. Особливості вікової структурної перебудови м'язової оболонки дванадцятипалої кишки: Актуальні проблеми морфології.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2010.- С. 42-44.
  • Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Морфометричний аналіз вікової структурної перебудови серцевого м'яза в експериментальних тварин : Вісник морфології.-2010.- 16(1).- С. 150-153.
  • Гнатюк М.С., Данів М.С., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови стінки дванадцятипалої кишки: Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4(57). – С. 52-55.
  • Данів М.В., Данилевич Ю.О., Татарчук Л.В. Вікові особливості ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки: Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т.9, №4(28). – частина 3. – С.189-190.
  • Гнатюк М.С.,Данів М.В., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки: Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2009. – Т.8, №4. – С. 54-57.