SHMATA ROMAN MIKHAILOVYCH

  • Vadziuk S, Shmatа R, Ulianytska N. Electromygraphic features of muscles soleus in people with increased sensitivity of the vestibular analyzer. Eureka: Life Sciences. 2020; 2: 24-28. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.001191

  • Vadzyuk SN, Shmata RM. Features of autonomous regulationin young subjects with increased vestibular analyzer sensitivity. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(2): 11-17. DOI:dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.001.

  • Вадзюк СН, Шмата РМ. До питання про деякі психофізіологічні особливості осіб юнацького віку з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія “Experimental and clinical physiology and biochemistry”. 2020; 1(89): 66-75. DOI: https://doi.org/10.25040/ecpb2020.01.066.

  • Stepan Vadzyuk, Roman Shmatа. Neurydynamic features of young people with different duration of vestibular illusion. Eureka: Life Sciences 2019, 6:58-62. DOI: 10.21303/2504-5695.2019.001062.

  • Вадзюк С.Н., Шмата Р.М. Вплив вестибулярного навантаження на психомоторні особливості молодих осіб. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -№ 4. -2019. -С.41-47.

  • Вадзюк С.Н., Шмата Р.М., Лозіна Л.Б. Вплив вестибулярного навантаження на систему кровообігу за різних типів погоди. // Art of Medicine. -4(12). -2019. -С. 36-43.

  • С.Н. Вадзюк, Р.М. Шмата Психофізіологічні особливості осіб юнацького віку з підвищеною вестибулярною чутливістю. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія “Experimental and clinical physiology and biochemistry”. 2019, 3(87): -C. 61–67.

  • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М., Шмата Р.М. Стан уваги дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди// Вісник наукових досліджень -2017: 3(88): -C. 92-96.

  • Вадзюк С.Н., Шмата Р.М., Михайлюк О.Л. Розповсюдженість та прояви вестибулярної дисфункції серед осіб юнацького віку// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України-1(71)/2017 -C. 24-28.