RATYNSKA OKSANA MYKOLAYIVNA

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Розумова працездатність у старшокласників при різних погодних умовах //Фізіологічний журнал Т.66- №1- 2020 – С.55-62.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М., Вадзюк Ю.С. До джерел фізіологічної науки (440-й річниці з дня народження В. Гарвея і 390-й річниці започаткування науки фізіології - присвячується) // Фізіологічний журнал Т.64- №4- 2018 – С. 91-96.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О. М, Годована А. Ю. Вплив транс-жирів на стан здоров’я // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 6.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Вплив транс-жирів на стан здоров`я //Екологічний вісник -2018 –С 8-9.

 • Вадзюк С. Н., Ратинська О.М., Шмата Р. М. Стан уваги дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди //Вісник наукових досліджень. Серія: Експериментальні дослідження. – Тернопіль: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», 2017 - №3(88), -С. 92-97.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Стан сприймання у старшокласників за різних типів погоди //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Науково-практичний журнал. - №2(78), 2017, -С. 19-24.

 • Ратинська О.М. Соціальна профілактика адиктивної поведінки підлітків //Науковий вісник Ужгородського національного ун.-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — Ужгород, 2016. — № 38. — С. 233-238.

 • Ратинська О.М. Дослідження емпатійності у майбутніх соціальних працівників //Науковий вісник Ужгородського національного ун.-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — Ужгород, 2015. — № 36. — С. 150-154.

 • Ратинська О.М. Формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків //Науковий вісник Ужгородського національного ун.-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — Ужгород, 2014. — № 30. — С. 147-150.

 • Ратинська О.М. Соціально—педагогічна профілактика емоційних перевантажень у підлітків //Науковий вісник Ужгородського національного ун.-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — Ужгород, 2013. — № 27. — С. 164-167.

 • Ратинська О.М. Налагодження спілкування в учнів середнього шкільного віку як соціально-педагогічна проблема //Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. - №22. – С.136-138.

 • Ратинська О.М. Соціально-педагогічна корекція соціальних відхилень у акцентованих підлітків //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 55. – Житомир. – 2011. – С.88-93.

 • Ратинська О.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування здорового способу життя у підлітків //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 263. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – 207 с. -С. 161-165).

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Сенсомоторні реакції в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди //Фізіологічний журнал. – 2004. – Т. 50, №1. – С. 81-83.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Стан короткотривалої зорової пам’яті в учнів старшого шкільного віку за різних типів погоди //Гігієна населених місць. – 2004. – Т. 43, № 1. - С. 512-521.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Стан сприймання у дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди //Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т. 7, № 1. – С. 22-26.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Мислення у дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2003. – Т. 20, № 1. – С. 65-68.

 • Вадзюк С.Н., Ратинська О.М. Стан уваги дітей старшого шкільного віку при різних типах погоди //Гігієна населених місць. – 2003. – Т. 41, № 4. - С. 319-323.