PAPINKO IHOR YAROSLAVOVYCH

 • Stepan N. Vadzyuk, Tetiana V. Kharkovska, Viktoria O. Huk, Volodymyr H. Dzhyvak, Ihor Ya. Papinko, Iryna M. Nikitina. Prognostic Criteria for the Selection of Individuals with Different Heat Sensitivity. Wiad Lek. 2022; 75(5): 1370-1375.

 • Вадзюк, С.Н., Наконечна, С.С., Папінко, І.Я. Контроль вхідного рівня знань як передумова ефективної організації навчального процесу на кафедрі. Медична освіта, 2022 (4), 10–15.https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.4.12686.

 • Stepan Vadzyuk, Liudmyla Horban, Ihor Papinko, Olena Kulianda Cold impact on peripheral blood circulation in individuals of different somatotypes with normal and high blood pressure //Problems of Cryobiology and Cryomedicine –Т. 30 –№3 –2020 –С. 270-279.

 • Vadzyuk, S. N., Horban, L. I., Papinko, I. Ya. Main individual and typological parameters of higher nervous activity in young people of different somatotype with normal and high blood pressure. /International Journal of Medicine and Medical Research, № 5(2), - P. 47-55. https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2019.2.10609.

 • Вадзюк С. Н., Горбань Л. І., Папінко І. Я. Вазомоторна функція ендотелію у молодих осіб різного соматотипу з нормальним і підвищеним артеріальним тиском. //Art of Medicine. - №4. -2019, -С. 25–30.

 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю.В., Папінко І.Я. Стан автономної регуляції у молодих осіб із запальними захворюваннями пародонта. //Art of Medicine. - №4. -2019, -С. 18–24.

 • Vadzyuk S. N., Horban L. I., Papinko I. Ya., Zukow W. Features of peripheral circulation in young people of different somatotype with normal and high blood pressure. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(9):762-774. eISNN 2391-8306. DOI.

 • Вадзюк С. Н., Горбань Л. І., Папінко І. Я. Особливості автономної регуляції серцевого ритму в молодих осіб різного соматотипу з підвищеним артеріальним тиском. //Фізіологічний журнал. -Том 65, №2. -2019, -С. 61–67.

 • Вадзюк. С. Н. Вазомоторна функція ендотелію судин у молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском /Паньків І. Б., Папінко І.Я. // Кровообіг та гемостаз. №1/2.- 2015. - С. 67.

 • Папінко І.Я. Автономна регуляція серцевого ритму в молодих осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / Папінко І.Я. // Вісник наукових досліджень, № 2, –Тернопіль, «Укрмедкнига» – 2013. –С. 31 - 34.

 • Папінко І.Я. Метеопатологія, як медико-соціальна проблема / Папінко І.Я. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, №2, –Тернопіль, «Укрмедкнига» – 2013. – С.66-70.

 • Папінко І.Я. Фізичний розвиток школярів міста Тернопіль / Папінко І.Я. // Загальна патологія та патологічна фізіологія – Луганськ. - Том. 7, №4, (додаток Б), 2012. – С. 189-194.

 • Вадзюк С.Н., Паньків І.Б., Папінко І.Я. Поширеність гастроезофагальної рефлюксної хвороби у студентів медиків перших курсів //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, №2, «Укрмедкнига» – 2012. – С. 21-23.

 • Вадзюк С.Н., Типи кровообігу у молодих осіб з різною величиною артеріального тиску при І та ІІІ типах погоди. / Каграманян А.Л., Паньків І.Б,, Папінко І.Я. // Таврійський медико-біологічний вісник –2012, –Том 15, №3, ч. 2 (59) V.15, –С. 311.

 • Вадзюк С.Н. Регуляторні і гемодинамічні особливості у молодих осіб з підвищеним артеріальним тиском в умовах погоди різного типу / Каграманян А.Л., Папінко І.Я., Паньків І.Б. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2012. -№1. - С. 173.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Паньків І.Б.. Історія, сьогодення та перспективи розвитку інституту медико-біологічних проблем ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» // Науково-практичний журнал "Медична освіта", –№ 1, 2012. –С. 131-133.

 • Стан серцево-судинної системи за різних умов функціонування організму / Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С., Папінко І.Я., Отченашенко В.А., Зятковська Н.Є., Паньків І.Б, Явний Ю.М. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига” 2009. – С. 117-119.

 • Формування клінічного мислення у студентів при вивченні нормальної фізіології /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Паньків І.Б., Отченашенко В.А.// –Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 36–38.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Волкова Н.М., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я. Стан вищої нервової діяльності та серцево-судинної системи за різних умов функціонування //Здобутки клінічної і експериментальної медицини –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2008. – С. 108-109.

 • Організація практично-орієнтованого навчання на кафедрі нормальної фізіології. /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Паньків І.Б., Отченашенко В.А.// Медична освіта. –Тернопіль: „Укрмедкнига” – 2007. – № 3. – С. 23-25.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А. Вплив молока збагаченого йодом на фізичний розвиток школярів у йододефіцитному регіоні. // Гігієна населених місць –Київ, „Полімед”, 2006, –Вип. 47. –С. 367-371.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А. Стан щитоподібної залози у дітей 8 та 13 років м. Тернопіль. // Гігієна населених місць –Київ, „Полімед”, 2006, –Вип. 47. –С. 428-433.

 • Вплив йодованого і вітамінізованого молока на серцево-судинну систему школярів / С.Н. Вадзюк, О.В. Денефіль, І.Я. Папінко, Н.Є Зятковська, О.В. Авдєєв, І.Б Паньків, Ю.С. Прохоровський, О.О. Кольба, Н.О. Головата // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2005. – № 7. – С. 85-87.

 • Біологічний розвиток школярів м. Тернополя / С.Н. Вадзюк, О.В. Денефіль, І.Я. Папінко, Н.Є. Зятковська, О.В. Авдєєв, І.Б. Паньків, Ю.С. Прохоровський, О.О. Кольба, Н.О. Головата //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005 р. – № 1 (5). – С. 128-130.

 • Оцінка ставлення студентів-медиків до здорового способу життя. / С.Н.Вадзюк, І.Я.Папінко, Н.Є.Зятковська, О.М.Данилицька, М.В.Чорненький // Гігієна населених місць –Київ, 2004, –Вип. 43. –С. 464-468.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Папінко І.Я. Особливості автономної регуляції серцевої діяльності при різних типах погоди. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. –Тернопіль.: "Укрмедкнига", № 1, –2003. –С. 79.

 • Формування у студентів домінанти на емпатію. / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко, та інші. // Науково-практичний журнал "Медична освіта", –№ 1, 2003. –С. 48-50.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Центральна гемодинаміка при різних типах погоди за умов орто-кліностатичного навантаження // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т.46, № 5. – С. 52-55.

 • Папінко І.Я, Чорненький М.В., Чорномаз М.С., Лясковець Н.В. Вплив електромагнітних хвиль на організм людини. // Екологічний вісник, 2002, –№ 11-12, –С 18-19.

 • Особливості регіонарної гемодинаміки при різних типах погоди / С.Н.Вадзюк, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 6. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2001. – С 21.

 • Вадзюк С.Н, Папінко І.Я. Особливості вегетативного гомеостазу при різних типах погоди за даними математичного аналізу серцевого ритму // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2001. – № 2. – С. 96-100.

 • Вплив фізичних тренувань на стан розумової працездатності у студентів за різних типів погоди / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, Т.В.Шуган, І.Я.Папінко, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська // Медична освіта. –№4, 2001. –С. 44-46.

 • Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи в молодих здорових людей при різних типах погоди // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 4. – С. 22-24.

 • Вплив метеоситуації на показники вегетативного балансу, гемодинаміки легень і психофізіологічний статус здорових осіб / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В. Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2000. – С. 19-23.

 • Вплив метеофакторів на психофізіологічний стан організму / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, Н.Є. Зятковська, М.М. Микула, І.Я.Папінко // Фізіологічний журнал. – 1998. – Т.44, № 3. – С.285.

 • Папінко І.Я. Стан центральної гемодинаміки молодих здорових осіб при різних типах погоди. // Фізіологічний журнал. – 1998. – Т.44, № 3. – С. 300.

 • Вплив метеоситуації на гемодинаміку здорових осіб / Степан Вадзюк, Наталія Волкова, Неоніла Зятковська, Ігор Папінко // Українські медичні вісті. –1998, – Т. 2. Число 1-2, Частина 1. – С. 189.

 • Вплив метеоситуації на резервні можливості організму здорових людей / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, М.М.Микула, І.Я.Папінко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 3. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1998. – С. 50-53.