PANKIV IHOR BOHDANOVYCH

 • Вадзюк. С. Н. Вазомоторна функція ендотелію судин у молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском /Паньків І. Б., Папінко І.Я. // Кровообіг та гемостаз. - 2015. -№ 1/2. - С. 67.
 • Паньків І. Б. До етіології і патогенезу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки /Паньків І. Б. //Загальна патологія та патологічна фізіологія – Луганськ. - - Том. 9, № 2, 2013. – С. 38-46.
 • Паньків І. Б. Статеве дозрівання школярів міста Тернопіль /Паньків І. Б. //Загальна патологія та патологічна фізіологія – Луганськ. - Том. 8, № 1, 2013. – С. 208-213.
 • Вадзюк С.Н. Регуляторні і гемодинамічні особливості у молодих осіб з підвищеним артеріальним тиском в умовах погоди різного типу / Каграманян А.Л., Папінко І.Я., Паньків І.Б. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2012. -№1. - С. 173.
 • Вадзюк С.Н., Поширеність гастроезофагальної рефлюксної хвороби у студентів медиків перших курсів /Паньків І.Б., Папінко І.Я. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, №2, «Укрмедкнига» – 2012. – С. 21-23.
 • Вадзюк С.Н., Типи кровообігу у молодих осіб з різною величиною артеріального тиску при І та ІІІ типах погоди. / Каграманян А.Л., Паньків І.Б,, Папінко І.Я. // Таврійський медико-біологічний вісник –2012, –Том 15, №3, ч.2 (59) V.15, –С. 311.
 • С. Н. Вадзюк Історія сьогодення та перспективи розвитку інституту медико-біологічних проблем ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, МОЗ України”/ І. Я. Папінко, І. Б. Паньків // – Тернопіль: „Укрмедкнига” – 2012. – № 1. – С. 131 - 133.
 • Вадзюк С.Н. Стан серцево-судинної системи за різних умов функціонування організму /Паньків І.Б, Цибульська Л.С., Папінко І.Я., Отченашенко В.А., Зятковська Н.Є., Явний Ю.М. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига” 2009. – С. 117-119.
 • Вадзюк С.Н. Формування клінічного мислення у студентів при вивченні нормальної фізіології /Паньків І.Б., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Отченашенко В.А.// –Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 36–38
 • Денефіль О.В. Стан вищої нервової діяльності та серцево-судинної системи за різних умов функціонування/ Паньків І.Б., Волкова Н.М., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Отченашенко В.А., Цибульська Л.С. /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2008. – С. 108-109.
 • Вадзюк С.Н. Організація практично-орієнтованого навчання на кафедрі нормальної фізіології. /Паньків І.Б., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Отченашенко В.А.// Медична освіта. –Тернопіль: „Укрмедкнига” – 2007. – № 3. – С. 23-25.
 • С.Н. Вадзюк Біологічний розвиток школярів м. Тернополя / І.Б. Паньків, О.В. Денефіль, І.Я. Папінко, Н.Є. Зятковська, О.В. Авдєєв, , Ю.С. Прохоровський, О.О. Кольба, Н.О. Головата //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005 р. – № 1 (5). – С. 128-130.
 • С.Н. Вадзюк Вплив йодованого і вітамінізованого молока на серцево-судинну систему школярів /І.Б Паньків, О.В. Денефіль, І.Я. Папінко, Н.Є Зятковська, О.В. Авдєєв, Ю.С. Прохоровський, О.О. Кольба, Н.О. Головата // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2005. – № 7. – С. 85-87.
 • Стародуб Є. М., Зоря А.В., Самогальська О.Є., Паньків І.Б., Шостак С.Е., Усинська О.С. Стан імунітету у хворих з пептичною виразкою //Український терапевтичний журнал. – 2001. – Т.3. - № 5. – С. 34 – 37.
 • Стародуб Є.М., Зоря А.В., Самогальська О.Є., Паньків І.Б., Шостак С.Е., Усинська О.С. Стан імунітету у хворих з пептичною виразкою // Український терапевтичний журнал. – 2001. – Т.3. - № 5. – С. 34 – 37.
 • Стародуб Є.М., Паньків І.Б., Мельник І.І., Усинська О.С., Шостак С.Є. Срібло як компонент комплексної терапії виразкової хвороби //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник.-Дніпропетровськ,2001.-Випуск 32. - С.304 – 308
 • Стародуб Є.М., Паньків І.Б., Зоря А.В., Звершхановський Ф.А., Мельник І.І., Самогальська О.Є., Журбенко Н.В., Дуць Р.П., Л.Г.Петрук-Попик. Вплив електролітного розчину срібла на хелікобактеріоз у хворих з хронічними захворюваннями гастродуоденальної зони // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник наукових праць. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - Випуск 5. - С.104 - 111.
 • Паньків І.Б. Срібло, як компонент клмплексної терапії виразкової хвороби асоційованої з гелікобактеріозом. // Гастроентерологія.- Випуск 30.- Дніпропетровськ.- 2000.- С.325 - 329.
 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Шостак С.Є., Паньків І.Б. Переваги противиразкової терапії з використанням Де-нолу. // Сучасна гастроентерологія і гепатологія. – 2000.,- №1 – С. 31 - 35.