NAKONECHNA SOFIIA STANISLAVIVNA

  • Марчишин С.М. Антиексудативна та мембраностабілізувальна активність гу стого екстракту фіалки триколірної / С.М. Марчишин, К.Г. Щокіна, С.С. Наконечна // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 3 (23) – С. 113 – 116.
  • Марчишин С.М. Вплив густого екстракту трави фіалки триколірної (Viola tricolor L.) на видільну функцію нирок інтактних щурів / С.М. Марчишин, К.Г. Щокіна, С.С. Наконечна // Фармацевтичний журнал №1, січень – лютий, 2013. – C. 92-95.
  • Марчишин С.М. Вивчення антиальтеративної та репаративної активності густого екстракту трави фіалки / С.М. Марчишин, С.С. Наконечна // Фітотерапія. Часопис. №4, 2013 – C. 92-95..
  • Марчишин С.М. Изучение влияния густого экстракта фиалки на течение адьювантного артрита у крыс / С.М Марчишин, С.С. Наконечная, Зятковская Е.Я. // Медицина и образование в Сибири (электронный журнал). – 2014. –№ 1.(февраль) – http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/pdf.php?id=1276.
  • Наконечна С.С. Дослідження впливу густого екстракту фіалки на морфологічну структуру печінки щурів за умов гострого тетрахлорметанового гепатиту / С.С. Наконечна, С.М. Марчишин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. №2, 2014. – C. 114-117.
  • Марчишин С.М. Експериментальне вивчення аналгетичної активності густого екстракту фіалки / С.М. Марчишин, С.С. Наконечна // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» 30-31 жовтня. – Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2012. – С. 86
  • Наконечна С.С. Визначення гострої токсичності густого екстракту трави фіалки / С.С. Наконечна // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань» 11-12 квітня. – Харків. – 2013. – С. 174
  • Nakonechna S.S. The study of the dense violet extract reparative effect on the line sliced wounds model in rats / S.S. Nakonechna // Actual questions of development of new drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 169.
  • Наконечна С.С. Експериментальне вивчення антипроліферативних властивостей густого екстракту фіалки / С.С. Наконечна // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 18 червня. – Тернопіль. – 2013. – С. 184
  • Наконечна С.С. Експериментальне вивчення антиексудативної дії густого екстракту трави фіалки триколірної на моделі зимозанового набряку / С.С. Наконечна / Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 27-28 вересня. – Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2013. – С. 376-377
  • Marchyshyn S.M. Experimental study of anti-exudative activity of thich violet extract (VIOLA TRICOLOR L.) / S.M. Marchyshyn, S.S. Nakonechna // 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October. – Lublin. – 2013. – P. 157
  • Наконечна С.С. Дослідження мембранопротекторної активності густого екстракту фіалки триколірної на моделі спонтанного гемолізу / С.С. Наконечна / Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасному етапі» 27-28 березня. – Луганськ. – 2014. – С. 94-95.
  • Наконечна С.С. Вивчення впливу густого екстракту фіалки на перебіг скипидарного дерматиту у щурів / С.С. Наконечна // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 21 травня. – Тернопіль. – 2014. – С. 125-126.
  • Liudmyla Husak, Iryna Dakhym, Svitlana Marchyshyn, Sofia Nakonechna. Determination of sugars and fructans content in Stachys sieboldii. International Journal of Green Pharmacy. Jan-Mar 2018. 12 (1). - 70-74.
  • Marchyshyn Svitlana, Oksana Doroshenko, Sofiia Nakonechna, Оlga Koyro. Original medicinal plant collection reduces nephrotoxicity of gentamicin in rats. The Pharma Innovation Journal 2018; 7(4): 145-148.
  • С. М. Марчишин, О. Г. Дорошенко, С. С. Наконечна, О. О. Койро. Вплив діуретичного фітозбору на перебіг ішемічної гострої ниркової недостатності у щурів . Фітотерапія. Часопис № 1, 2018. 35-40.
  • Л.Я. Федонюк, М.М. Корда, Л.Д. Бабак, С.С. Наконечна. Стратегія розвитку Балтійської університетської програми в рамках концепції сталого розвитку в співпраці з ТДМУ. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2018, № 2 (73). 233-238.
  • Marchyshyn Svitlana, Viktoria Kudrya, Sofiia Nakonechna, Iryna Dakhym. Investigation of organic acids of great burnet (Sanguisorba officinalis L.) rhizomes with roots and herb. The Pharma Innovation Journal 2018; 7(6): 216-218.