LOZINA LARYSA BOHDANIVNA

  • Вадзюк С.Н., Шмата Р.М., Лозіна Л.Б. Вплив вестибулярного навантаження на систему кровообігу за різних типів погоди. // Art of Medicine. -4(12). -2019. -С. 36-43.

  • С. Н. Вадзюк, П. С. Табас, Л. Б. Лозіна. Особливості автономної регуляції у молодих осіб із різним рівнем артеріального тиску. //Art of Medicine. -№4(12). 2019, -С. 31-36.

  • С.Н. Вадзюк, Н.Я.Ульяницька, Л.Б. Лозіна, І.Б. Паньків Вплив роботи за дисплеєм комп’ютера на зір в учнів старшого шкільного віку // Фізіол. журнал. -Т.60. -№3 (додаток). -2014. -С. 30. Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я., Лозіна Л.Б. Стан прийняття простору та уваги у старшокласників – комп`ютерокористувачів // Загальна патологія та патологічна фізіологія. Науково-теоретичний журнал. -2012. – Том 7, № 3, м. Луганськ. С. 256 – 259.

  • Лозіна Л.Б. Вплив комплексного препарату карбонату кальцію та вітаміну D3 “Кальцій-Д3 Нікомед” на стан кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак / Український медичний альманах. — 2005. — Т. 8, № 2. — С. 158-159.

  • Лозіна Л.Б. Клініко-імунологічні паралелі імунологічного статусу та стану кісткової тканини в хворих на системний червоний вовчак // Вісник наукових досліджень. — 2005. — № 3. — С. 59-61.

  • Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Насалик Б.Г., Пришляк В.Д., Боб А.О., Погоріла М.А., Зарудна О.І. Кальцій Д3-Нікомед в профілактиці остеодифіциту при системному червоному вовчаку // Проблеми остеології. — 2003. — Т. 6, № 1-2. — С. 122-123.

  • Сміян С.І., Лозіна Л.Б. Системні прояви синдрому токсемії та імунологічна реактивність у жінок, хворих на системний червоний вовчак // Вісник Сумського державного університету. Серія “Медицина”. — 2003. — №7(53). — С. 81-83.

  • Системні прояви синдрому токсемії та імунологічна реактивність у хворих на системний червоний вовчак / С. І. Сміян, Л. Б. Лозіна // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Медицина. - 2003. - № 7. - С. 81-83.

  • Лозіна Л.Б. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак // Вісник наукових досліджень. — 2002. — № 1. — С. 61-64.