BOLIUK YULIANA VOLODYMYRIVNA

 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю.В., Папінко І.Я. Стан автономної регуляції у молодих осіб із запальними захворюваннями пародонта. //Art of Medicine. - №4. -2019, -С. 18–24.
 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю. В. Стан тканин пародонта у студентів І-ІІ курсу залежно від ступеня екстраверсії та нейротизму. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки ротової порожнини» – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 13-14.
 • Болюк Ю. В. Поширеність та інтенсивність каріозного процесу в осіб віком 17-23 років. Матеріали ХXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 89.
 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю. В. Особливості психологічного стану студентів першого та другого курсів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я», – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 3.
 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю. В. Особливості варіабельності серцевого ритму студентів залежно від стану тканин пародонта. Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 13-14.
 • Болюк Ю. В. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у молодих людей із захворюваннями тканин пародонта. Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 207.
 • Лучинський М. А., Болюк Ю. В., Болюк В. І. Молекулярно-генетичні маркери кісткового метаболізму у молодих людей. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 199-200.
 • Лучинський М. А., Болюк Ю. В., Лучинський В. М. Вплив поліморфізму генів PTHR1 та COL1A1 на розвиток захворювань тканин пародонта у людей молодого віку. Клінічна стоматологія – Тернопіль: ТДМУ, 2017, №2. – С. 4
 • Лучинський В. М., Лучинська Ю. І., Болюк Ю. В. Активність ферментів детоксикації ксенобіотиків в організмі дітей зі стоматологічними захворюваннями. Матеріали 5-ої міжнародної стоматологічної конференції молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології, 26-27 лютого 2016 р.». – Ужгород: ФОП Сабов А. М. – 2016. – С. 294-296.
 • Лучинський М. А., Лучинський В. М., Болюк Ю. В., Лучинська Ю. І. Перспективи використання навчальних відеофільмів та віртуальних програм на кафедрі терапевтичної стоматології. Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю «Актуальні питання якості медичної освіти (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.): у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 208-209.
 • Лучинський М. А. Лучинський В. М., Лучинська Ю. І., Болюк Ю. В. Асоціація молекулярно-генетичних варіантів рецептора вітаміну D з гормональними факторами у дітей різних регіонів прикарпаття. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи, – Тернопіль: Укрмед-книга, 2016. – С. 73.
 • Лучинський М. А., Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Кеч Н. Р., Лучинський В. М., Лучинська Ю. І., Болюк Ю. В. Генетичні та біохімічні маркери прогнозування важкості перебігу стоматологічних захворювань у дітей із екологічно несприятливих регіонів. Інноваційні технології в стоматології: матеріали наук.-практ. конф., 23 верес. 2016 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 81-82.
 • Болюк Ю. В., Гаврилів Т. А. Оцінка ризику виникнення карієсу зубів у дітей 6-12 років із системною гіпоплазією емалі, котрі проживають у різних районах Прикарпаття. Тези доповідей 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих учених із міжнародною участю «Інновації в медицині». – Івано-Франківськ. – 2014. – С. 150.-158.