BOLIUK YULIANA VOLODYMYRIVNA

 • Vadzyuk S. N., Boliuk Yu. V., Luchynskyi M. A., Sluchyk V. M., Zukow W. Crystallographic features of oral fluid in young people with gingivitis // Journal of Education, Health and Sport. - 2020. -№10(9). -С. 172-182.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Оцінка гігієни ротової порожнини у студентів І-ІІ курсів з різним станом тканин пародонта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку». - м. Харків (3 квітня). - 2020. -С. 24-25.

 • Vadzyuk S.N., Boliuk Yu.V., Luchynskyi M.A. Influence of psychophysiological features on the condition of teeth hard tissues and periodontium in young subjects // Світ медицини та біології - 2019. -№4(70). -С. 22-25.

 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю.В., Папінко І.Я. Стан автономної регуляції у молодих осіб із запальними захворюваннями пародонта. // Art of Medicine -2019. - №4. -С. 18–24.

 • Вадзюк С.Н., Горбань Л.І., Болюк Ю.В., Шмата Р.М., Табас П.С. Комплексна оцінка стану здоров'я студентів // Матеріали XVII З’їзду ВУЛТ. -м. Полтава (14-16 листопада). - 2019. - С. 110-111.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В., Лучинський М.А. Особливості вищої нервової діяльності у молодих осіб із різним станом тканин пародонта // Клінічна стоматологія. -2019. -№2. -С. 4-10.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Біотипи ясен у студентів із різним станом тканин пародонта. // Матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. присвяченої 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -м. Тернопіль (13 червня). - 2019.- С. 56.

 • Болюк Ю.В, Вадзюк С.Н. Харчування як зовнішній чинник ураження пародонта // Фізіологічний журнал -2019.-Т.65. -№3 (Додаток). - С. 170-171.

 • Вадзюк СН, Болюк ЮВ. Рівень тривожності студентів першого та другого курсів із різним станом тканин пародонта. //Збірник матеріалів наук.-практ. конф. «Довкілля і здоров’я». - м. Тернопіль (25-26 квітня). -2019. -С. 4-5.

 • Болюк Ю.В. Сенсомоторне реагування у студентів з різним станом тканин пародонта // Тези доповідей 88-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених із міжнародною участю «Інновації в медицині». - м. Івано-Франківськ (28-30 березня). - 2019. -С. 81-82.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Характеристика самопочуття, активності та настрою у студентів 2 курсу з різним ступенем запального процесу ясен // Матеріали наук-практ. конф. (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» - м. Острог (29 листопада). - 2018. -С. 6.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Особливості варіабельності серцевого ритму студентів залежно від стану тканин пародонта // Матеріали підсумкової LXI наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». -м. Тернопіль (7 червня). -2018. -С. 13-14.

 • Вадзюк СН, Болюк ЮВ. Особливості психологічного стану студентів першого та другого курсів // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я». - м. Тернопіль (27-28 квітня) -2018. -С. 3.

 • Болюк ЮВ. Поширеність та інтенсивність каріозного процесу в осіб віком 17-23 років // Матеріали ХXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - м. Тернопіль (23-25 квітня). -2018. -С. 89.

 • Вадзюк С.Н, Болюк Ю.В. Стан тканин пародонта у студентів І-ІІ курсу залежно від ступеня екстраверсії та нейротизму // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки ротової порожнини». - м. Тернопіль (19-21 квітня). -2018. -С. 13-14.

 • Болюк Ю. В. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у молодих людей із захворюваннями тканин пародонта. Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 207.

 • Лучинський М. А., Болюк Ю. В., Болюк В. І. Молекулярно-генетичні маркери кісткового метаболізму у молодих людей. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.). – м. Тернопіль. - 2017. – С. 199-200.

 • Лучинський М. А., Болюк Ю. В., Лучинський В. М. Вплив поліморфізму генів PTHR1 та COL1A1 на розвиток захворювань тканин пародонта у людей молодого віку // Клінічна стоматологія – м. Тернопіль. - 2017. - №2. – С. 4

 • Лучинський В. М., Лучинська Ю. І., Болюк Ю. В. Активність ферментів детоксикації ксенобіотиків в організмі дітей зі стоматологічними захворюваннями // Матеріали 5-ої міжнародної стоматологічної конференції молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології, 26-27 лютого 2016 р.». – м. Ужгород. – 2016. – С. 294-296.

 • Лучинський М. А., Лучинський В. М., Болюк Ю. В., Лучинська Ю. І. Перспективи використання навчальних відеофільмів та віртуальних програм на кафедрі терапевтичної стоматології // Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю «Актуальні питання якості медичної освіти (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.): у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – м. Тернопіль. -2016. – Т. 1. – С. 208-209.

 • Лучинський М. А. Лучинський В. М., Лучинська Ю. І., Болюк Ю. В. Асоціація молекулярно-генетичних варіантів рецептора вітаміну D з гормональними факторами у дітей різних регіонів Прикарпаття // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи, – м. Тернопіль. -2016. – С. 73.

 • Лучинський М. А., Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Кеч Н. Р., Лучинський В. М., Лучинська Ю. І., Болюк Ю. В. Генетичні та біохімічні маркери прогнозування важкості перебігу стоматологічних захворювань у дітей із екологічно несприятливих регіонів // Інноваційні технології в стоматології: матеріали наук.-практ. конф., 23 верес. 2016 р. – м. Тернопіль. - 2016. – С. 81-82.

 • Болюк Ю. В., Гаврилів Т. А. Оцінка ризику виникнення карієсу зубів у дітей 6-12 років із системною гіпоплазією емалі, котрі проживають у різних районах Прикарпаття // Тези доповідей 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих учених із міжнародною участю «Інновації в медицині». – м. Івано-Франківськ. – 2014. – С. 150.-158.