TOLOKOVA TETYANA IVANIVNA

  • Tsymbaliuk V.I., Vadziuk S. N. , Tolokova T. I., Tabas P. S. Prevalence of premature birth in conditions of global warming. - Medichni perspektivi 2021. 26(3) 152-161. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.242167

  • Толокова Т.І., Білан О.Ю. Соціальний захист медичних працівників // Вісник медичних і біологічних досліджень – 2020. – №3 – С.115-121. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3.11309

  • Volkov R. K., Tolokova T. I., Vadziuk N. S. Clinically pathogenic aspects of the comprehensive treatment of burn scars Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(9): 988-1000. eISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.118 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.09.118 https://zenodo.org/record/4290924

  • Волков Р. К., Толокова Т. І., Вадзюк Н. С. Нові підходи до лікувальної корекції опікових рубцевих деформацій шкіри //Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - №2. – С. 20-26. DOI: https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.2.11276

  • Толокова Т. І., Гальчук О. В. Стан вакцинації дітей у місті Горохів волинської області //Медсестринство – 2020. -№ 1. -С. 32-34. DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2020.1.11036

  • Гальчук О. В., Толокова Т. І. Сучасні підходи до проведення планової імунізації у європейських країнах // Медсестринство – 2019.- № 4. С.15-18. DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2020.2.11235

  • Толокова Т. І., Московкіна А. С. Вейпінг – безпечна альтернатива тютюнокурінню чи бомба сповільненої дії // Медсестринство – 2019.-№ 4. -С.26-28.

  • Толокова Т.І., Московкіна А.С. Педагогічні передумови в роботі медичної сестри по протидії тютюнопалінню серед підлітків // Медсестринство – 2019.-№ 3. -С.36-38.

  • Сковронська І. Г., Толокова Т. І. Корпоративна культура та соціально-психологічний клімат у медичному закладі //Медсестринство – 2017.-№ 4. -С. 40-43.

  • Павлюк Т.В., Толокова Т.І. Особливості емоційної сфери медичних працівників // Медична освіта - 2018. -№ 1. -С. 10-107.

  • Сковронська І. Г., Толокова Т. І. Вірусний гепатит С як професійна патологія та заходи щодо його профілактики у лікувальних закладах // Медсестринство – 2018.- № 1. -С. 23-26.

  • Павлюк Т. В., Толокова Т. І. Емпатія у професійній діяльності медичних сестер // Медсестринство – 2018.- № 1. -С. 53-56.

  • Бойчук А.В., Курило О.Ю., Толокова Т.І. Prevention Of Adhesions In The Preservation Of Reproductive Health Of Women With Endometryoid Cysts. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 8(3). -2017 -P. 1447-1454.

  • Толокова Т.І. Ситуаційні задачі у викладанні біоетики, як міждисциплінарної науки в медичній освіті // Медична освіта. – 2015. – №1. – С. 120-122.

  • Толокова Т.І. Етіопатогенетичне лікування патологічних процесів шийки матки // Вісник наукових досліджень. -2015. -№2. –С.55-57.

  • Терешкевич с.Д.-Г.Т., Толокова Т.І. Штучне переривання вагітності – порушення основного права на життя // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2015. – №1. – С.175-177.

  • Толокова Т.І. Персоналістична біоетика у законодавчому регулюванні допоміжних репродуктивних технологій в Україні// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. – 2015. – №1. – С.52-56.

  • Толокова Т.І. Законодательное регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в Украине под углом зрения персоналистической биоэтики // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicine. Culegere de articole stiintifice cu participare internationala. -Vol.4. – 2014 – С.120-123.

  • Волкова Наталя, Терешкевич Галина (с. Диогена), Толокова Тетяна Цінність людського життя в контексті християнської етики та біоетики// Вісник Прикарпатського університету. Політологія. -Випуск 8, - 2014, - С. 79-84.

  • Толокова Т.И. Биоэтические аспекты и профилактики и диагностики воспалительных процессов женских половых органов // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicine. Culegere de articole stiintifice cu participare internationala -Vol. 3. – 2013. – C. 92-94.

  • Джура О.Р., Терешкевич Г.Т. (с. Диогена), Толокова Т.И. Клонирование человека – достижение или опасность? // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicine. Culegere de articole stiintifice cu participare internationala -Vol.3. –2013. – C. 70-72.

  • Волкова Н.М., Толокова Т.І., Терешкевич с. Д.-Г. Роль викладання персоналістичної моделі біоетики для формування особистості медичного фахівця // Медсестринство. Український науково-практичний журнал. -№4. – 2012. – С. 13-14;

  • Кучмак О. Б., Винничук М. О., Климнюк С. І., Дем’яненко В. В., Романюк Л. Б., Толокова Т. І. Застосування іонів Са+2 для корекції фотодинамічного ефекту в мікробних клітинах // Медична хімія. -Т 13 №4(49) – 2011. – С. 94-96.

  • Бойчук А.В., Кулініч Т.І. (Толокова Т.І) Стан системи імунного захисту у хворих із загостренням хронічного аднекситу на тлі різних видів місцевого лікування // Вісник наукових досліджень. - 2006. - №2. – С.75-77.

  • Кулініч Т.І. (Толокова Т.І) Імунний статус хворих з фоновими процесами шийки матки та урогенітальним хламідіозом // Вісник наукових досліджень. – 2003. - №1. – С.113-115.

  • Бойчук А.В., Кулініч Т.І. (Толокова Т.І), Франчук А.Ю., Коптюх В.І., Шадріна В.С. Кольпоскопічна картина при різних видах асоційованої вагінальної інфекції // Вісник наукових досліджень. – 2003. - №4. – С.68-71

  • Бойчук А.В., Франчук А.Ю., Кулініч Т.І. (Толокова Т.І), Шадріна В.С., Хлібовська О.І. Ідентифікація мікрофлори піхви при патологічних процесах шийки матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2003. - №1. – С.122.

  • Бойчук А.В., Петренко Н.В., Кулініч Т.І. (Толокова Т.І), Міхненко О.О. Поширеність альгодисменореї у популяції дівчаток загальноосвітніх закладів м.Тернополя // Вісник наукових досліджень. – 2002. - №2. – С.274-276.

  • Бойчук А.В., Франчук А.Ю., Кулініч Т.І. (Толокова Т.І), Беднягін М.А. Наш досвід використання препарату „регулон” у лікуванні дисфункціональних маткових кровотеч репродуктивного віку // Вісник наукових досліджень. – 2002. - №2. – С.22-23.

  • Кулініч Т.І. (Толокова Т.І) Новий антихламідійний препарат в лікуванні запальних прцесів внутрішніх статевих органів жінок // Вісник наукових досліджень. – 2002. - №2. – С.259-260.

  • Бойчук А.В., Кулініч Т.І. (Толокова Т.І), Шпікула Н.Г. Особливості мікробіоцинозу вагіни жінок з фоновими процесами шийки матки // Інфекційні хвороби. – 2000. - №3. – С.17-19.

  • Бойчук А.В., Кулініч Т.І. (Толокова Т.І) Гіпоестрогенемія у жінок з запальними процесами придатків матки, як фактор ризику виникнення остеопорозу в клімактерії // Проблеми остеології. – 1998. - №2. – С.52-53.