TABAS PETRO STEPANOVYCH

  • Вадзюк С.Н., Табас П.С. Добова динаміка систолічного артеріального тиску в осіб молодого віку з різним його вихідним рівнем // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» -м. Тернопіль (25-26 квітня). -2019. -С. 135-137.

  • Вадзюк, П. С. Табас. Якість сну та величина артеріального тиску в осіб молодого віку // Фізіологічний журнал. -Т.65, -№3, (додаток). -2019. -С. 171.

  • Вадзюк С.Н., Табас П.С. Якість сну та добова динаміка систолічного артеріального тиску в осіб молодого віку / Матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. присвяченої 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -м. Тернопіль (13 червня). - 2019. -С. 80-81.

  • Вадзюк С.Н., Табас П.С., Лозіна Л.Б. Особливості автономної регуляції у молодих осіб із різним рівнем артеріального тиску // Art of Medicine. -№4(12). -2019. -С. 31-36.

  • Табас Петро. Психофізіологічні особливості осіб з різною якістю сну та рівнем тривожності // Матеріали ХXII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - м. Тернопіль (23-25 квітня). - 2018. -С. 231.

  • Табас Петро. Якість сну в осіб з різним артеріальним тиском // Матеріали ХXI міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - м. Тернопіль (23-25 квітня) - 2017. -С. 145.