TABAS PETRO STEPANOVYCH

    • Табас Петро. Психофізіологічні особливості осіб з різною якістю сну та рівнем тривожності. Матеріали ХXII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених 23-25 квітня 2018 року. –Тернопіль: Укрмедкнига -С 231.
    • Табас Петро. Якість сну в осіб з різним артеріальним тиском. Матеріали ХXI міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених 23-25 квітня 2017 року. –Тернопіль: Укрмедкнига. - С 145.