ZARICHNA OLGA YOSYPIVNA

  • Зарічна О. Й., Шкляр Х. І., Кліщ І. М. Особливості зміни показників прозапальних цитокінів у щурів із модельованим галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу / О. Й. Зарічна, Шкляр Х. І., Кліщ І. М. // Вісник медичних і біологічних досліджень. 2019. – №1. – С. 20 – 24.
  • Зарічна О. Й. Активність каталази та супероксиддисмутази на тлі експериментальної ішемії-реперфузії кінцівки / Н. В. Волотовська, О. Й. Зарічна, І. П. Кузьмак // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука – 2019. – №2. – С. 53 – 59.
  • Зарічна О. Й. Клініко-біохімічні зміни крові щурів із модельованим галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу / О. Й. Зарічна, І. М. Кліщ // Вісник наукових досліджень – 2018. – №3. – С. 110 – 113.
  • Zarichna O. Y. Features endogenous intoxication in rats with galactosamined hepatitis on the background of merkazolil-induced hypothyroidism / O. Y. Zarichna // Medical and Clinical Chemistry – 2016. – №4 (18). – С. 95-99.
  • Зарічна О. Й. Показники вільнорадикального окиснення та системи антиоксидного захисту в щурів із гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / О. Й. Зарічна // Медична та клінічна хімія. 2015. – №3. – Том 17. – С. 99 – 104.
  • Zarichna O. Y. Особливості клітинної ланки імунної системи у щурів з гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу = Cellular features of the immune system of rats with acute hepatitis combined withmerkazolil-induced hypothyroidism / O. Y. Zarichna, I. M. Klishch, I. Ya. Krynytska // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – №5 (8). – С. 85-90.
  • Зарічна О. Й. Формування особистості медичного фахівця під впливом основ біоетики. / Т. І. Толокова, І. Б. Привроцька, О. Й. Зарічна, О. Ю. Бідованець, І. О. Кучерук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - № 1. – С. 189.
  • Зарічна О. Й. Психологічні аспекти формування особистості медичного фахівця. / О. Ю. Бідованець, О. Й. Зарічна, І. Б. Привроцька // Медсестринство. – 2012. - № 4. – С. 19 - 20.