VOLKOVA NATALIA MYKHAILIVNA

  • Volkova N.M. Optimal Organization of Educational Process as a Means of Students’ Socio-Environmental Adaptation.// Актуальные научные исследования в современном мире.- 2018.- Выпуск 11(43) ч. 6. - С. 104-110.

  • Волкова Н.М. Вплив виключення бета1-адренорецепторів асоціативної кори дорослих щурів на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 4. – С. 12-15.

  • Волкова Н.М. Роль формування навичок психогігієни і компетентісного підходу у підготовці медичного працівника / Волкова Н.М., Городовіченко В.М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2015.- № 3.- C. 30-33.

  • Волкова Н.М. Формування комунікативних навичок медпрацівників як засіб вирішення біоетичних дилем у медициній практиці / Волкова Н.М., Струбіцька Н.Ю. // Медична освіта.- 2015.- № 4.- C. 5-8.

  • Волкова Н.М. Роль м1-холінорецепторів асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску // Буковинський медичний вісник.- Том 19, № 4 (76), 2015.- C. 41-44.

  • Волкова Н.М. Роль м1-холінорецепторів асоціативної кори молодих щурів у здійсненні автономної регуляції серцевого ритму при гіпоксичному впливі // Медична та клінічна хімія.- 2015.- Т. 18, № 4.- C. 18-21.

  • Волкова Н.М. Застосування інформаційних технологій для оцінки особливостей реактивності організму молодих щурів при експериментальній гіпоксії // Медична інформатика та інженерія.- 2015.- № 4.- C. 62-65.

  • Волкова Н.М. Стан автономної регуляції серцевого ритму за умов виключення бета1-адренорецепторів асоціативної кори молодих щурів при гіпоксичному впливі // Медична та клінічна хімія.- 2015.- Т. 17, № 3.- С.80-83.

  • Волкова Н.М. Дослідження автономної регуляції серцевого ритму молодих щурів при поєднаному впливі гіпоксичної атмосфери й мелатоніну// Медична інформатика та інженерія.- 2015.- № 3.- С.63-65.

  • Волкова Н.М. Вплив блокування м1-холінорецепторів асоціативної кори дорослих щурів на автономну регуляцію серцевого ритму при гіпоксичному впливі // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2015.- № 4.- C. 8-11.

  • Волкова Н.М. Методика моделювання гіпоксичного ефекту атмосфери при ІІІ типі погоди // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2015.- № 2,3.- C.163-165.

  • Волкова Н.М. Роль бета1-адренорецепторів зорової асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску // ScienceRise.- 2015.- Медичні науки №11/3(16).- С.65-69.

  • Волкова Н.М. Возрастные особенности адаптации автономных механизмов регуляции сердечного ритма при умеренном воздействии атмосферной гипоксии // Астана медициналық журналы. − 2013. − №1.− С. 53−59.

  • Волкова Н.М. Роль процессов старения и центральных М1-холинорецепторов в реализации адаптивных изменений ритма при атмосферной гипоксии. // Вестник врача.- 2013, № 1.- С. 56-58.

  • Волкова Н.М. Состояние автономной регуляции сердечного ритма при сочетанном воздействии атмосферной гипоксии и мелатонина на фоне старения организма. // Теория и методика физической культуры.- 2013, № 1 (32).- С. 27-32.

  • Волкова Н.М. Влияние гипоксии и блокирования бета-адренорецепторов коры больших полушарий на сердечный ритм у крыс // Вятский медицинский вестник. − 2013. − № 2. − С.12−15.

  • Волкова Н. М. Ефективність автономної регуляції кровообігу у метеочутливих осіб / Н. М. Волкова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1.- С. 23-28.

  • 18. Волкова Н. М. Стан ПОЛ у мозку і зміни реактивності автономної регуляції кровообігу молодих щурів при метеоциклоні / Н. М. Волкова // Медична хімія. - 2012.- Т.14, №1(50).- С.109-113.

  • Волкова Н. М. Психо-фізіологічні реакції практично здорових дітей на несприятливу метеоситуацію / Н. М. Волкова // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 4. – С. 145–148.

  • Волкова Н. М. Роль автономної регуляції у механізмах метеотропних реакцій практично здорових чоловіків у віковому аспекті / Н. М. Волкова // Здоровье мужчины. – 2011. – № 4 (39). – С. 98–101.

  • Волкова Н. М. Математична модель для прогнозування ефективності розумової праці при метеопатичних реакціях / Н. М. Волкова // Медична інформатика та інженерія. – 2011. – № 4. – С. 58–60.

  • Волкова Н. М. Дослідження автономної регуляції серцевого ритму щурів при метеоциклоні у гострому експерименті / Н. М. Волкова // Biomedical and biosocial anthropology. – 2011. – № 2. – С. 79–82.

  • Волкова Н. М. Характеристика морфо-функціональних особливостей мозку старих щурів залежно від метеоситуації / Н. М. Волкова // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 526–528.

  • Волкова Н. М. Психофізіологічні особливості метеочутливих осіб / Н. М. Волкова // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2011. – № 4 (26). – С. 68–74.

  • Волкова Н. М. Характеристика метеотропних реакцій у дітей / Н. М. Волкова // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2011. – Т. 16, № 3. – С. 79–83.

  • Волкова Н. М. Особливості метеотропних реакцій у періоді пізньої дорослості / Н. М. Волкова // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2011. – № 4. – С. 73–78.

  • Волкова Н. М. Характеристика реакції на несприятливу метеоситуацію фізично тренованих осіб у віковому аспекті / Н. М. Волкова // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 221–224.

  • Волкова Н.M. Вікові особливості адаптивних змін психологічного стану обстежуваних при несприятливій погоді // Фізіологічний журнал.- 2010.- T. 56, №2.- С.222-223.

  • Н.М.Волкова Особливості автономної регуляції виконання психоемоційного навантаження за несприятливих метеоумов/ Буковинський медичний вісник.- 2009.- Том 13, №2.- C.16-18.

  • Волкова Н.М. Роль автономної регуляції у механізмах метеотропних реакцій практично здорових дорослих осіб / /Довкілля та здоров’я. 2009.- № 1.- С. 18-21.

  • Волкова Н.М. Вплив психоемоційного навантаження на стан регуляції кровообігу у осіб з низьким нейротизмом // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.- 2009.- №2.- С.10-12

  • Волкова Н.М. Вікові особливості автономної регуляції при формуванні метеотропних реакцій в експерименті // Експериментальна і клінічна медицина. 2009. № 2.- С.39-42

  • Волкова Н.М. Психологічний статус працездатних осіб у періоді пізньої дорослості за несприятливих метеоумов/Н.М. Волкова // Вестник физиотерапии и курортологии, 2009. Т. 15, № 1.-С.14-17.

  • Волкова Н.М. Метеотропні зміни регіонарного кровообігу головного мозку і їх адаптивне значення // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 2.- С. 32-35.

  • Волкова Н.М. Психологічний статус практично здорових студентів з високою метеочутливістю/ Журнал психіатрії та медичної психології. – 2008.- №3 (20).-С. 36-42

  • Волкова Н.М. Поширеність алекситимії серед метеочутливих осіб у віковому аспекті/ Український медичний альманах, 2008, Том 11, № 5.- С.39-41

  • Вадзюк С.Н., Волкова Н.М. Метеотропні зміни інтракраніальної гемодинаміки у практично здорових осіб // Вісник морфології.- 2003.- Т.9, №1.- С. 377-378.

  • Формування у студентів домінанти на емпатію / С. Н. Вадзюк, С. І. Шкробот, О. В. Денефіль, Н. М. Волкова, А. І. Качанюк, Н. Є. Зятковська, І. Я. Папінко // Медична освіта. – 2003. – № 1. – С. 48–50.

  • С.Н. Вадзюк, Н.М. Волкова Функціональні особливості метеочутливих осіб юнацького віку. // Фізіологічний журнал.- 2002.- Т.48, №2.- С. 158-159.

  • С.Н. Вадзюк, Н.М. Волкова Особливості електричної активності точок акупунктури у метеочутливих студентів // Український медичний альманах.- 2002.- Т.5, №4.- С.19-21

  • Особливості регіонарної гемодинаміки при різних типах погоди /С.Н.Вадзюк, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 6. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С 21.

  • Вплив фізичних тренувань на стан розумової працездатності у студентів за різних типів погоди / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, Т.В.Шуган, І.Я.Папінко, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська // Медична освіта. –№ 4, 2001. – С. 44-46.

  • Вплив метеоситуації на показники вегетативного балансу, гемодинаміки легень і психофізіологічний статус здорових осіб / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2000. – С. 19-23.

  • Метеотропні зміни центральної та регіональної гемодинаміки в стресонестійких осіб та за експериментального впливу адреноміметиків / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, Н.Є.Зятковська, //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 4. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1999. – С. 39-43.

  • С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова Оцінка церебральної гемодинаміки у метеочутливих осіб // Науково-технічних бюлетень інституту землеробства і біології тварин (серія – фізіологія і біохімія).- Випуск 1(3).- Львів, 1999.- С.164-166

  • Степан Вадзюк, Наталія Волкова, Неоніла Зятковська, Ігор Папінко Вплив метеоситуації на гемодинаміку здорових осіб // Українські медичні вісті. –1998. – Т. 2. Число 1-2, Частина 1. – С. 189.

  • Вплив метеофакторів на психофізіологічний стан організму / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська, М.М. Микула, І.Я.Папінко // Фізіологічний журнал. – 1998. – Т.44, № 3. – С. 285.

  • Вплив метеоситуації на резервні можливості організму здорових людей / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, М.М.Микула, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко, О.В.Денефіль // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 3. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1998. – С. 50-53.

  • Волкова Н.М. Індивідуальні особливості метеотропних реакцій // Вісник наукових досліджень.- 1996.- № 5.- С. 34-36.